Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci42
 • absolwenci37
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • architektura1
 • edukacja2
 • stosunki międzynarodowe2
 • organizacje pozarządowe2
 • logistyka7
 • prawo6
 • różne8
 • inżynieria5
 • matematyka1
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • sprzedaż7
 • audyt4
 • konsulting i zarządzanie7
 • nieruchomości1
 • dziennikarstwo2
 • żywność i napoje3
 • IT8
 • usługi finansowe7
 • PR i komunikacja4
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • ekologia1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • marketing i reklama10
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka2
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • płatne38
 • bezpłatne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie4
 • małopolskie1
 • mazowieckie10
 • podkarpackie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • firma32
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Staż w Biurze Nadzoru Właścicielskiego UM Poznania

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 06.08.2017

Staż w Biurze Nadzoru Właścicielskiego UM Poznania

Urząd Miasta Poznania w terminie od 12 lipca do 6 sierpnia 2017 poszukuje dwóch studentów studiów magisterskich kierunków ekonomicznych na staż / praktykę w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, Oddział Analiz Ekonomicznych.

1. Staż połączony z praktyką w Biurze Nadzoru Właścicielskiego (4 miesiące, 60 godz. /mc.) – 1 osoba:

Wymagania formalne:

 • posiadanie statusu studenta na kierunku ekonomicznym studiów II stopnia w trybie dziennym, uczelnie państwowe lub prywatne
 • wypełnienie formularza on-line (w części „informacje dodatkowe” organizator prosi wskazać preferowany rodzaj współpracy: „4 miesiące – staż/praktyka”)

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie – załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH. Ze studentem, który zakwalifikuje się w procesie rekrutacji do udziału w 1 etapie Programu (praktyka) i następnie otrzyma końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowę zlecenie na 2 etap Programu (staż), w ramach którego przewidziane jest wynagrodzenie (13,00 zł/h) tzw. stażowe. Po zakończeniu stażu uczestnik Programu otrzymuje zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

2. Praca w oparciu o umowę zlecenie w Biurze Nadzoru Właścicielskiego – 1 osoba:

Wymagania formalne:

 • posiadanie statusu studenta i ukończenie 2 semestru studiów II stopnia na kierunku ekonomicznym w trybie dziennym, uczelnie państwowe lub prywatne
 • wypełnienie formularza on-line (w części „informacje dodatkowe” organizator prosi wskazać preferowany rodzaj współpracy: „5 miesięcy – zadania stanowiska ds. analiz ekonomicznych”)

WAŻNE! Ze studentem, który zakwalifikuje się w procesie rekrutacji, Urząd zawrze umowę zlecenie (planowana jest minimum 5-miesięczna współpraca; ok. 90 godz. /mc.), w ramach której przewidziane jest wynagrodzenie (13,00 zł/h). Proponowana praca jest praktycznym poznawaniem i nauką realizacji zadań stanowiska ds. analiz ekonomicznych w Biurze Nadzoru Właścicielskiego (m.in. opiniowanie pod względem ekonomicznym planów rzeczowo-finansowych spółek prawa handlowego, koncepcji dokapitalizowania spółek z udziałem Miasta, koncepcji przekształceń własnościowych lub organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych, sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz miejskich instytucji kultury).

Wnioski będą przyjmowane od 12 lipca do 6 sierpnia br. – do godz. 23:59.

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu 61 878 55 10.

Informacje pochodzą ze strony www.poznan.pl

LINKI:
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. 61 878 55 10

www.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania