Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci38
 • absolwenci31
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • HR3
 • prawo5
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka3
 • stosunki międzynarodowe1
 • administracja rządowa5
 • logistyka4
 • różne6
 • inżynieria3
 • organizacje polityczne2
 • medycyna3
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt2
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe2
 • IT5
 • usługi finansowe8
 • konsulting i zarządzanie6
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne2
 • płatne/bezpłatne7
 • płatne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma28
 • instytucja rządowa6
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Staż, praktyki, wolontariat w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

organizator:

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
administracja rządowa

Staż, praktyki, wolontariat w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariat i staże dla osób bezrobotnych

Serdecznie zapraszamy na płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariaty oraz staże dla bezrobotnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Sieć Archiwów Państwowych tworzą 33 archiwa na terenie Polski, w których przechowywane są cenne zbiory, stanowiące niezastąpione źródło wiedzy dla historyków i obywateli. Są one publicznie dostępne i służą każdemu z nas.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w nowoczesnej instytucji, zapoznać się z archiwistyką, przyjrzeć się mającej w niej miejsce rewolucji cyfrowej, albo po prostu spróbować swoich sił w zespole profesjonalistów, w serdecznej atmosferze – praktyki, staże, wolontariaty oraz staże dla osób bezrobotnych w NDAP są dla Ciebie.

Jesteśmy w Warszawie, na Mokotowie, w zabytkowym budynku w samym sercu miasta. Jest nas około osiemdziesięcioro i, podzieleni na 6 jednostek organizacyjnych, zajmujemy się obsługą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także koordynowaniem działań sieci archiwów państwowych, oraz podejmowaniem i przygotowywaniem istotnych decyzji na temat ich działalności.

Nasz budynek nie jest niestety w pełni przystosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością (brak windy), ale jest on nowocześnie wyposażony, przestronny (praca w małych, maksymalnie trzyosobowych pokojach) i ma klimatyzację.

Płatne praktyki absolwenckie:

 • przeznaczone dla osób poniżej 30 roku życia
 • płatne (do 3000 zł brutto)
 • trzymiesięczne, z możliwością kontynuowania współpracy
 • musisz samodzielnie wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zdobędziesz doświadczenie i umiejętności
 • poznasz pracę w administracji publicznej

Umowa o praktykę absolwencką na maksymalnie 3 miesiące

Wykształcenie – ukończone gimnazjum lub szkoła równorzędna

Czas trwania oferty- stały nabór, do wyczerpania środków

Obowiązki

 • praktyka służy uzyskaniu doświadczeń i nabywaniu umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy i zadania będą dobrane pod tym kątem;
 • szczegółowe obowiązki będą zależeć od jednostki organizacyjnej i profilu kandydata;
 • wymiar pełnego etatu lub mniejszy

Wymagania

 • pełnoletni, poniżej 30 lat;
 • posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferowane

 • możliwość uzyskania doświadczeń i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłej pracy;
 • do 3000 zł brutto;
 • pracę stacjonarną lub zdalną;

Dodatkowe informacje

kontakt: praktyki@archiwa.gov.pl, tel. 22 56 54 625

Warunki aplikowania

 • zgłoszenie, z załączonym CV, co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyk – formularz zgłoszeniowy
 • po otrzymaniu zgłoszenia zweryfikujemy czy spełniasz warunki formalne, a następnie, zależnie od aktualnych potrzeb i możliwości, zaproponujemy rozmowę kwalifikacyjną (na żywo lub online)

Praktyki studenckie:

 • dla osób posiadających skierowanie ze szkoły wyższej
 • o dowolnej porze roku, z dostosowaniem się do Twojego rozkładu zajęć
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy
 • poznasz zespół i pracę w administracji publicznej

Umowa – porozumienie pomiędzy NDAP a szkołą wyższą

Wykształcenie – ukończony pierwszy rok studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich

Czas trwania oferty – stały nabór

Obowiązki

 • praktyka służy uzyskaniu doświadczeń i nabywaniu umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy – zadania będą dobrane pod tym kątem, zgodnie z programem praktyki ustalonym z uczelnią;
 • wymiar pełnego etatu lub mniejszy

Wymagania

 • skierowanie ze szkoły wyższej;
 • posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – na ogół jest zapewnione przez uczelnię

Oferowane

 • możliwość uzyskania doświadczeń i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłej pracy
 • pracę stacjonarną lub zdalną

Dodatkowe informacje

kontakt: praktyki@archiwa.gov.pl, tel. 22 56 54 625

Warunki aplikowania

 • zgłoszenie, z załączonym CV i skierowaniem z uczelni, co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyk – formularz zgłoszeniowy
 • po otrzymaniu zgłoszenia zweryfikujemy czy spełniasz warunki formalne, a następnie, zależnie od aktualnych możliwości organizacyjnych, zaproponujemy rozmowę wstępną (na żywo lub online)

Wolontariat:

 • musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne
 • umowę można rozwiązać z jednodniowym wyprzedzeniem
 • wydawane jest zaświadczenie
 • poznasz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i państwową siec archiwalną
 • zrobisz coś dla świata – archiwa państwowe służą wszystkim obywatelom

Umowa – porozumienie między NDAP a wolontariuszem

minimum 31 dni

Czas trwania oferty – stały nabór

Obowiązki

 • wolontariat to ochotnicze i nieodpłatne wykonywanie czynności na rzecz NDAP – obowiązki będą wynikały z naszych potrzeb i możliwości, Twoich kompetencji i tego, co masz ochotę robić

Wymagania

 • w okresie wolontariatu musisz być objęta/y ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z przepisów

Oferowane

 • możliwość uzyskania doświadczeń i nabycia lub poszerzenia umiejętności praktycznych;
 • różnorodne i sensowne zadania;

Dodatkowe informacje

kontakt: praktyki@archiwa.gov.pl, tel. 22 56 54 625

Warunki aplikowania

 • zgłoszenie, z załączonym CV, co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia wolontariatu po otrzymaniu zgłoszenia zweryfikujemy czy spełniasz warunki formalne, a następnie, zależnie od aktualnych możliwości organizacyjnych, zaproponujemy rozmowę wstępną (na żywo lub online)

Staż dla osób bezrobotnych:

 • do 12 miesięcy
 • szansa na stypendium z urzędu pracy
 • podniesienie kwalifikacji i poznanie nowych możliwości zatrudnienia
 • szansa, aby zostać z nami na stałe
 • napisz, jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana stażem

Umowa – staż na podstawie umowy między prezydentem miasta lub starostą powiatu a  NDAP;

może trwać od 3 do 12 miesięcy;

Czas trwania oferty – stały nabór

Obowiązki

 • staż służy nabywaniu umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy;
 • szczegółowe obowiązki zależą od treści aktualnej oferty, która przesłała do urzędu pracy dana jednostka organizacyjna NDAP

Wymagania

 • dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 • urząd pracy kieruje osoby spełniające wymagania wymienione we wnioskach kierujących komórkami organizacyjnymi NDAP

Oferowane

 • możliwość płatnego stażu z urzędu pracy;
 • możliwość nabywania umiejętności praktycznych i  kompetencji przydatnych w pracy, między innymi w urzędach państwowych i archiwach;
 • praca stacjonarna lub zdalna

Dodatkowe informacje – kontakt: praktyki@archiwa.gov.pl, tel. 22 56 54 625

Warunki aplikowania – za pośrednictwem Urzędu Pracy m.st. Warszawa

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę współpracy i wypełnij zgłoszenie! Wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami wyślij na  praktyki@archiwa.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


tel. 22 56 54 62
praktyki@archiwa.gov.pl