Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci43
 • absolwenci36
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • dziennikarstwo2
 • żywność i napoje3
 • IT9
 • usługi finansowe7
 • konsulting i zarządzanie7
 • nieruchomości1
 • PR i komunikacja3
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • ekologia1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • marketing i reklama9
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka2
 • edukacja2
 • stosunki międzynarodowe2
 • organizacje pozarządowe2
 • logistyka7
 • prawo7
 • różne7
 • inżynieria6
 • architektura1
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • sprzedaż7
 • audyt4
 • matematyka1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne39
 • bezpłatne1
 • płatne/bezpłatne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie4
 • małopolskie1
 • mazowieckie10
 • podkarpackie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • firma34
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Projekt – Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

organizator:

Fundacja Znajdź Pomoc

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 31.10.2020

Projekt – Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla  absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zacznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji kandydata: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie  kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i  coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na  ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60  miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub  niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Oferowane w ramach projektu:

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji  zawodowej;
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.​

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na  przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu  nauki na ostatnim roku.

Rekrutacja trwa do końca października!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z biurem Fundacji:

Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U – 2, 02-972 Warszawa, Polska
e – mail: absolwent@znajdzpomoc.pl
tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu  kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona!

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Fundacji.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U - 2
02-972 Warszawa
tel. 22 299 29 28
absolwent@znajdzpomoc.pl
znajdzpomoc.pl