Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci24
 • absolwenci21
 • doktoranci1
 • inni1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie graficzne1
 • różne6
 • administracja rządowa2
 • HR2
 • marketing i reklama7
 • chemiczna2
 • energetyka2
 • biologia i biotechnologia1
 • logistyka3
 • prawo4
 • audyt1
 • sprzedaż3
 • inżynieria4
 • farmacja2
 • nieruchomości1
 • usługi finansowe3
 • IT5
 • matematyka1
 • stosunki międzynarodowe1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne4
 • płatne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • małopolskie1
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia2
 • firma23
 • instytucja rządowa2
 • samorząd1
Wróć do listy

Projekt „3…2…1… absolwencki start do kariery”

organizator:

Fundacja Sustinae

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie
Branża:
różne

Projekt „3…2…1… absolwencki start do kariery”

W związki z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, Fundacja Sustinae informuje, iż obecnie działania rekrutacyjne do projektu „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami” odbywają się w formie zdalnej. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną.

Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania wszystkich zaplanowanych w Projekcie form wsparcia:
● diagnoza sytuacji uczestnika wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania w wymiarze średnio 6 godzin oraz poradnictwo zawodowe obejmujące realizację Indywidualnego Planu Działania w wymiarze średnio 25 godzin;
● wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 25 godzin;
● wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin;
● grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze średnio 36 godzin;
● udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
● realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące;
● dodatek motywacyjny.

Dokumenty rekrutacyjne można składać na następujące adresy email:
dla osób z terenu Małopolski: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
dla osób z terenu Mazowsza: absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org
dla osób z terenu Podkarpacia: absolwent_podkarpacie@fundacjasustinae.org
dla osób z terenu Śląska: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

Dokonano aktualizacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie!

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzone jest w rundach dwutygodniowych: etap I – I runda od dnia 10.12.2019., etap II –
I runda od dnia 01.10.2021 r. Po dokonaniu oceny Kandydata i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie publikowane są listy rankingowe oraz ewentualnie listy rezerwowe. Po przyjęciu 160
zgłoszeń (średnio po 20 osób dla każdego etapu dla danego województwa) rekrutacja zostanie zakończona, a kolejni kandydaci znajdą się na listach rezerwowych.

Pierwszeństwo naboru i rekrutacji mają Kandydaci posiadający status studenta ostatniego roku studiów lub absolwenta uczelni wyższej z terenu województwa podkarpackiego.
W przypadku naboru i rekrutacji w województwie małopolskim i mazowieckim pierwszeństwo w przyjęciu do projektu w każdej rundzie mają zawsze Kandydaci posiadający status studenta ostatniego roku studiów lub absolwenta uczelni wyższej spoza ośrodka akademickiego w Krakowie i Warszawie, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów z ankiety rekrutacyjnej- 50 pkt.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjasustinae.org

Staże i praktyki goszczą na stałe na naszym portalu! 

Kontakt

Fundacja Sustinae
ul. Szlak 65
Kraków
tel. 692 954 213
absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
fundacjasustinae.org