Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci35
 • absolwenci29
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • inżynieria3
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • logistyka4
 • różne6
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt3
 • konsulting i zarządzanie6
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
 • usługi finansowe7
 • energetyka3
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne6
 • płatne32
 • bezpłatne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie10
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • firma28
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Projekt „3…2…1… absolwencki start do kariery”

organizator:

Fundacja Sustinae

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie
Branża:
różne

Projekt „3…2…1… absolwencki start do kariery”

W związki z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, Fundacja Sustinae informuje, iż obecnie działania rekrutacyjne do projektu „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami” odbywają się w formie zdalnej. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną.

Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania wszystkich zaplanowanych w Projekcie form wsparcia:
● diagnoza sytuacji uczestnika wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania w wymiarze średnio 6 godzin oraz poradnictwo zawodowe obejmujące realizację Indywidualnego Planu Działania w wymiarze średnio 25 godzin;
● wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 25 godzin;
● wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin;
● grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze średnio 36 godzin;
● udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
● realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące;
● dodatek motywacyjny.

Dokumenty rekrutacyjne można składać na następujące adresy email:
dla osób z terenu Małopolski: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
dla osób z terenu Mazowsza: absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org
dla osób z terenu Podkarpacia: absolwent_podkarpacie@fundacjasustinae.org
dla osób z terenu Śląska: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

Dokonano aktualizacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie!

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzone jest w rundach dwutygodniowych: etap I – I runda od dnia 10.12.2019., etap II –
I runda od dnia 01.10.2021 r. Po dokonaniu oceny Kandydata i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie publikowane są listy rankingowe oraz ewentualnie listy rezerwowe. Po przyjęciu 160
zgłoszeń (średnio po 20 osób dla każdego etapu dla danego województwa) rekrutacja zostanie zakończona, a kolejni kandydaci znajdą się na listach rezerwowych.

Pierwszeństwo naboru i rekrutacji mają Kandydaci posiadający status studenta ostatniego roku studiów lub absolwenta uczelni wyższej z terenu województwa podkarpackiego.
W przypadku naboru i rekrutacji w województwie małopolskim i mazowieckim pierwszeństwo w przyjęciu do projektu w każdej rundzie mają zawsze Kandydaci posiadający status studenta ostatniego roku studiów lub absolwenta uczelni wyższej spoza ośrodka akademickiego w Krakowie i Warszawie, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów z ankiety rekrutacyjnej- 50 pkt.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjasustinae.org

Staże i praktyki goszczą na stałe na naszym portalu! 

Kontakt

Fundacja Sustinae
ul. Szlak 65
Kraków
tel. 692 954 213
absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
fundacjasustinae.org