Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci46
 • absolwenci33
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • IT8
 • usługi finansowe9
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • administracja rządowa7
 • HR3
 • prawo7
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie9
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • chemiczna1
 • logistyka5
 • różne7
 • inżynieria4
 • energetyka2
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne3
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • administracja samorządowa1
 • sprzedaż6
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • stosunki międzynarodowe1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne39
 • płatne/bezpłatne8
 • bezpłatne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie14
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma35
 • instytucja rządowa8
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stażowy Fundacji Sustinae dla osób z niepełnosprawnością

organizator:

Fundacja Sustinae

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 30.09.2023

Program stażowy Fundacji Sustinae dla osób z niepełnosprawnością

„3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami”, realizowany jest w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. (II etap).

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie, śląskie oraz podkarpackie i współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek pracy absolwentów i studentów ostatniego roku studiów.

Działania projektu obejmują:

 • IPD – Indywidualny Plan Działania,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery,
 • wsparcie asystenta rynku pracy,
 • wsparcie trenera aktywizacji,
 • grupowe warsztaty treningu pracy,
 • płatny staż
 • szkolenie zawodowe,
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).
Kandydat podczas spotkania rekrutacyjnego powinien dostarczyć organizatorom swoje CV, orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie z Uczelni/ kserokopię dyplomu.
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzone jest w rundach dwutygodniowych od 01.10.2021r. Po dokonaniu oceny Kandydata i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Uczestnik zostanie poinformowany o rezultacie rekrutacji.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,
 • status osoby niepełnosprawnej – weryfikowany na podstawie aktualnego orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),
 • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia,
 • poziom motywacji do zmiany (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),,
 • motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).

Warunki wykluczające z uczestnictwa w projekcie:

 • równoczesny udział w realizowanym projekcie dofinansowywanym z PFRON,
 • orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone kodem „01-U”,
 • na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych zostanie dokonana ocena kryteriów formalnych i spełnienia warunków uczestnictwa z uwzględnieniem wyniku testu.

Osoba do kontaktu:

Paulina Londo-Biernat
Fundacja Sustinae
Informacje pochodzą od organizatora
Po więcej ofert stażowych sięgnij na MojeStypendium.pl.
Wesprzyj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stażach i stypendiach!

Kontakt

Fundacja Sustinae
Szlak 65
31-153 Kraków
Tel.: +48 695 001 751
paulina.londo-biernat@fundacjasustinae.org