Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci46
 • absolwenci32
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • IT8
 • usługi finansowe9
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • prawo7
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie10
 • edukacja1
 • dziennikarstwo2
 • chemiczna1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • różne8
 • inżynieria4
 • energetyka3
 • PR i komunikacja2
 • tech. informac.-komunikacyjne4
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • administracja samorządowa1
 • logistyka5
 • marketing i reklama7
 • audyt3
 • stosunki międzynarodowe1
 • sprzedaż5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne40
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie14
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma34
 • instytucja rządowa7
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stażowy “Energia dla przyszłości” 2022

organizator:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PGE S.A., PKN ORLEN S.A., PGNiG S.A. i PSE S.A.

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
inżynieria
termin składania wniosków: 29.07.2022

Program stażowy “Energia dla przyszłości” 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach siódmej edycji programu stażowego „Energia dla przyszłości”.

Liczba miejsc: 32
Miejsce realizacji Programu Stażowego: siedziby spółek energetycznych biorących udział w Programie (zlokalizowane na terenie Polski) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Warszawa)
Termin realizacji stażu: październik 2022 – wrzesień 2023 (12 miesięcy)

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:
• budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych
studentów wyższych uczelni technicznych zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
• zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju
oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
• przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO CIEBIE, JEŚLI SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE, CZYLI:
• jesteś STUDENTEM jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich następujących wydziałów
wybranych uczelni technicznych:
1) Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Mechatroniki, Wydział Elektryczny, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki, Wydział Inżynierii Lądowej);
2) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki
Zasobami, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Odlewnictwa, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej);
3) Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej);
4) Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny, Wydział MechanicznoEnergetyczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Chemiczny, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów);
5) Politechnika Łódzka (Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Chemiczny);
6) Politechnika Śląska (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Górnictwa,
Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny);
7) Politechnika Poznańska (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej);
8) Politechnika Lubelska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny);
9) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska);
10) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej);
11) Politechnika Częstochowska (Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Elektryczny);
12) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wydział Nowych Technologii i Chemii);
13) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn);
14) Politechnika Białostocka (Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa i Nauk
o Środowisku);
15) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Mechaniczno-Technologiczny);
lub jesteś ABSOLWENTEM studiów magisterskich jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;
• nie ukończyłeś/aś 27 roku życia;
• znasz język angielski na poziomie co najmniej B2,
• uzyskałeś/aś średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich na poziomie nie niższym niż 4,0.

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE ZA:
• zrealizowanie praktyki/stażu/wolontariatu w instytucjach związanych z sektorem energetycznym (wymagane zaświadczenie);
• znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (wymagany certyfikat);
• kontynuację/ukończenie nauki na drugim kierunku studiów (ekonomia lub pokrewny).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) CV w języku polskim
2) zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego).

ETAPY NABORU:
ETAP I ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ FORMALNYCH
ETAP II ROZMOWA KWALIFIKACYJNA obejmująca:
• sprawdzenie wiedzy z obszaru energii (elektroenergetyki i gazu, ciepłownictwa, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw transportowych, elektromobilności i gospodarki wodorowej) oraz umiejętności analitycznego myślenia
• sprawdzenie znajomości języka angielskiego
Program stażu jest realizowany w języku polskim.

JAK APLIKOWAĆ?
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: od 29 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

Informacje pochodzą ze strony: is.pw.edu.pl

Z pozostałymi propozycjami płatnych staży dla studentów można zapoznać się dzięki naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54 (Wejście od ul. Reja 3/5)
00-922 Warszawa
tel. 22 695 88 53
staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl
klimat.gov.pl