Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci41
 • absolwenci35
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • architektura1
 • edukacja2
 • stosunki międzynarodowe2
 • organizacje pozarządowe2
 • logistyka7
 • prawo6
 • różne7
 • inżynieria6
 • matematyka1
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • sprzedaż7
 • audyt4
 • konsulting i zarządzanie7
 • nieruchomości1
 • dziennikarstwo2
 • żywność i napoje3
 • IT8
 • usługi finansowe7
 • energetyka2
 • PR i komunikacja3
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • ekologia1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • marketing i reklama9
 • biologia i biotechnologia1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • płatne37
 • bezpłatne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie4
 • małopolskie1
 • mazowieckie9
 • podkarpackie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • firma32
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” 2021

organizator:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PGE S.A., PKN ORLEN S.A., PGNiG S.A. i PSE S.A.

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
inżynieria

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” 2021

Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz dużych firmach energetycznych, a także zyskać perspektywę interesującej pracy w tym sektorze?

Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Polską Grupa Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Kto może wziąć udział w Programie ?
W VI edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział studenci lub absolwenci wybranych wydziałów najlepszych 15-stu uczelni technicznych w Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze.

Jakie wynagrodzenie otrzyma Stażysta?
Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 800 zł brutto miesięcznie.

W jakim terminie będzie realizowany staż?
Program stażowy trwa 12 miesięcy i będzie realizowany od października 2021 r. do września 2022 r.

W jakich lokalizacjach jest realizowany staż?
Staż jest realizowany w siedzibach spółek energetycznych zlokalizowanych w różnych miastach na terenie całego kraju, w tym m. in. w Warszawie oraz w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Jak aplikować na staż?
Przeczytaj ogłoszenie o naborze,
Zapoznaj się z Regulaminem Organizacji Programu Stażowego,
Prześlij wymagane dokumenty na adres: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl;

Jakie są kolejne etapy naboru?
Czekaj na informację z ministerstwa,
Otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną,
Wskaż preferowanego Fundatora Stażu,
Podpisz umowę ze Spółką.

Do aplikacji dołącz:
Dokumenty niezbędne:

 • CV w języku polskim,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia),

Dokumenty dodatkowe (opcjonalnie):

 • zaświadczenie o praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Jakie są zasady wyboru kandydatów?
W procesie naboru na staż zostanie wyłonionych maksymalnie 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:
Obligatoryjne:

Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:

 • wiedzę merytoryczną z obszaru energii oraz znajomość języka angielskiego,
 • motywację do realizacji stażu.

Opcjonalne:

 • Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym.
 • Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat).
 • Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne).

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54 (Wejście od ul. Reja 3/5)
00-922 Warszawa
tel. 22 695 88 53
staz.energiadlaprzyszlosci@klimat.gov.pl
www.gov.pl