Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci46
 • absolwenci29
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • HR2
 • prawo7
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka2
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne3
 • żywność i napoje2
 • administracja rządowa5
 • logistyka5
 • różne7
 • inżynieria3
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe2
 • kultura i sztuka1
 • sprzedaż6
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • organizacje polityczne1
 • medycyna3
 • farmacja1
 • IT8
 • usługi finansowe9
 • konsulting i zarządzanie8
 • edukacja2
 • dziennikarstwo1
 • administracja samorządowa1
 • psychologia1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne6
 • płatne/bezpłatne7
 • płatne38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie12
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma34
 • instytucja rządowa7
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy

Program Praktyk Letnich – Citi Handlowy

organizator:

Citi Handlowy

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
usługi finansowe

Program Praktyk Letnich – Citi Handlowy

Program Praktyk Letnich skierowany jest do studentów wszystkich kierunków, którzy ukończyli drugi rok studiów. Trwa 2,5 miesiąca – od początku lipca do połowy września. W tym czasie studenci mają okazję realizować ciekawe projekty i wykonywać zadania, poznać specyfikę pracy w bankowości oraz zbudować kontakty zawodowe w ramach Grupy Citi w Polsce (Citi Handlowy, Citi Service Center Poland, Dom Maklerski Citi Handlowy).

Każdy uczestnik Programu wykonując zadania zdobywa wiedzę i doświadczenie pod okiem dedykowanego mu opiekuna. Na zakończenie Programu praktykanci przedstawiają swoje osiągnięcia i wyniki pracy szefom obszarów biznesowych, w których odbywali praktyki. Dzięki opiniom uczestników wciąż Citi Handlowy usprawnia Program Praktyk Letnich i  rozwija go, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom studentów. Uczestnicy Programu Praktyk Letnich zatrudnieni są na umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie.

Cechy idealnego kandydata

 • Zaangażowanie, kreatywność, ambicja
 • Chęć nauki i zorientowanie na rozwój
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Sprecyzowane zainteresowania zawodowe

Rekrutacja do Programu
Rekrutacja do Programu Praktyk Letnich jest obecnie otwarta. Wybierz ścieżkę, w której chcesz się rozwijać i aplikuj!

Nie zwlekaj, aplikuj już dziś!
Od lutego do maja Citi Handlowy przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji i po wstępnej rozmowie telefonicznej Citi Handlowy wybrane osoby na face-to-face assessment. W czasie ćwiczenia grupowego weryfikowane są kompetencje miękkie kandydatów, a w czasie rozmowy z menedżerem studenci pytani są o zainteresowania zawodowe i akademickie, plany rozwoju kariery oraz sprawdzana jest ich wiedza dotycząca wybranego kierunku studiów. W trakcie spotkania studenci mogą także być poproszeni o rozwiązanie testu sprawdzającego ich wiedzę merytoryczną.

W Citi Handlowy praktyki można odbyć w departamentach i zespołach z takich obszarów jak:

 • Bankowość Detaliczna
 • Bankowość Korporacyjna
 • Treasury (Skarbowość)
 • Operacje i technologia
 • Wsparcie, w tym marketing, komunikacja i PR, planowanie i strategia, wsparcie prawne, finansowe oraz z zakresu monitoringu zgodności

W Citi Service Center Poland w następujących obszarach:

 • Operacje bankowe (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy, Securities Services Operations
 • IT
 • Wsparcie, w tym HR, marketing i komunikacja, wsparcie prawne, finansowe oraz z zakresu monitoringu zgodności

W trakcie
Podczas trwania Programu uczestnicy biorą udział w szkoleniu Orientation, w trakcie którego mają okazję zapoznać się z historią, kulturą, organizacją, oraz zasadami funkcjonowania Grupy Citi w Polsce.
Oprócz Orientation uczestnicy Programu biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach oraz rozmaitych zajęciach integracyjnych. Na początku lipca wszyscy praktykanci uczestniczą w wyjeździe połączonym z wolontariatem.

Możliwości po Programie
Po zakończeniu Programu Praktyk Letnich uczestnicy mają wiele możliwości rozwoju, w zależności od osiągnięć podczas pracy w trakcie trwania praktyk, otwartych pozycji, a także etapu studiów, na którym się znajdują.
Dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich Citi oferuje stanowiska specjalistyczne w Citi Handlowy i Citi Service Center Poland, a także udział w Programie Rozwój na Bank, Regionalnych Programach Rozwojowych, Globalnym Programie Rozwojowym w IT oraz Programie Rozwojowym w Securities Services Operations.

Obszary
W ramach Citi Handlowy praktyki możesz odbyć w takich obszarach jak:

 • Bankowość Detaliczna – W ramach praktyk w tym obszarze będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach związanych z zarządzaniem produktami kredytowymi i inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi i tworzeniem ich, analizami sprzedaży i jakości obsługi klienta, decyzjami biznesowymi, bankowością mobilną lub elektronicznymi kanałami. W ramach bankowości detalicznej obsługiwani są Klienci indywidualni, włączając nowoczesne placówki SMART, Universal Bankers, Private Banking i mikroprzedsiębiorstwa.
 • Bankowość Korporacyjna – W ramach praktyk w tym obszarze zapoznasz się z pracą departamentów zajmujących się miedzy innymi ryzykiem, sprzedażą, zarządzaniem produktami bankowości transakcyjnej, finansowaniem handlu, powiernictwem papierów wartościowych, rynkami kapitałowymi, obligacjami oraz skarbowością. W tej części Banku obsługiwani są Klienci korporacyjni działający lokalnie i globalnie.
 • Treasury (Skarbowość) – Marzysz o karierze dealera, interesujesz się rynkami finansowymi, ryzykiem rynkowym, analizami mikro i makroekonomicznymi, to ten obszar biznesowy jest dla Ciebie. Citi obsługuje klientów korporacyjnych i indywidualnych oferując między innymi depozyty, wymianę walutową, obligacje, bony, swapy, opcje.
 • Operacje – W ramach praktyk w tym obszarze zapoznasz się z pracą departamentów zajmujących się miedzy innymi obsługą operacyjną i procesowaniem transakcji bankowych, telefoniczną obsługą klienta, wsparciem pracy oddziałów i procesów obsługi Klienta, zarządzaniem projektami i procesami, jak również współpracą w zakresie wyceny aktywów i rozliczeń papierów wartościowych.
 • Technologie – W ramach praktyk w tym obszarze będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach zajmujących się między innymi zarządzaniem procesami technologicznymi i ich wsparciem, bezpieczeństwem systemów, zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, rozwojem systemów bankowych, architekturą IT.
 • Citi zachęca także do udziału w projektach na styku IT i ekonomii. W ramach praktyk będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach związanych z zarządzaniem procesami technologicznymi i wsparciem tych procesów, analizą danych, zarządzaniem projektami, testowaniem i parametryzacją systemów.
 • Wsparcie – to departamenty wspierające funkcjonowanie banku takie jak: marketing, komunikacja, wsparcie prawne, finansowe, monitoring zgodności, departament strategii oraz planowanie i analizy biznesowe.

W ramach Citi Service Center Poland praktyki możesz odbyć w takich obszarach jak:

 • Operacje Anti-Money Laundering (AML) to inaczej Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy. Pracownicy tego działu zajmują się monitoringiem i analizą transakcji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, których charakter wskazuje, że mogą mieć one związek z działalnością przestępczą.
 • Securities Services Operations (SSO) to obszar operacji, do którego zadań należą: wycena zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz składające się na nią ewidencjonowanie transakcji dokonywanych przez zarządzających fundaszami, uzgadnianie pozycji księgowych z rejestrami depozytariuszy, ewidencjonowanie zdarzeń typu Corporate Actions (np. bonusy, dywidendy, fuzje, prawa poboru) oraz operacje powiernicze i Middle Office (rozliczanie transakcji pomiędzy brokerami i depozytariuszami). Jednostka ta posiada w swoich strukturach również biuro projektów. Praca w tym obszarze wiąże się z możliwościami stałego kontaktu z międzynarodowymi rynkami finansowymi dzięki obsłudze funduszy aktywnie inwestujących na rynkach globalnych.
 • Technologie – podczas praktyk w tym obszarze będziesz odpowiedzialny za prowadzenie ważnych projektów w departamentach zajmujących się między innymi zarządzaniem procesami technologicznymi i bezpieczeństwem systemów, zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, rozwojem systemów bankowych, architekturą IT oraz wsparciem ich.
 • Citi oferuje także projekty związane z analizą danych, zarządzaniem projektami, testowaniem i parametryzacją systemów.
 • Wsparcie – to departamenty wspierające funkcjonowanie Citi takie jak: HR, marketing i komunikacja, wsparcie prawne, finansowe, monitoring zgodności.
  Praktyki w Citi Service Center Poland odbywają się w Warszawie i Olsztynie.

Informacje pochodzą ze strony www.citihandlowy.pl

Kontakt

Citi Handlowy
www.citihandlowy.pl