Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci33
 • absolwenci26
 • doktoranci1
 • inni1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • konsulting i zarządzanie6
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
 • usługi finansowe6
 • energetyka2
 • stosunki międzynarodowe1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • logistyka4
 • różne4
 • inżynieria3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo2
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt3
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne28
 • bezpłatne1
 • płatne/bezpłatne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • mazowieckie8
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia3
 • firma26
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Pracownia Liderów Prawa

organizator:

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 31.07.2017

Program Pracownia Liderów Prawa

Pracownia Liderów Prawa program Główny jest projektem wiodącym cyklu szkoleń, skierowanym do studentów (IV i V roku) i absolwentów kierunków prawniczych.

Adresatami projektu są również studenci (IV i V roku) i absolwenci pozostałych kierunków humanistycznych oraz kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Udział w Pracowni to szansa na:

 • Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Praktyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
 • Mentoring z liderami życia publicznego
 • Certyfikat uczestnictwa

Kto może aplikować:

 • Studenci prawa
  Studenci IV – V roku studiów prawniczych.
 • Absolwenci prawa
  Absolwenci studiów prawniczych, zwłaszcza aplikanci i doktoranci.
 • Studenci i absolwenci innych kierunków humanistycznych
  Studenci (IV i V roku) oraz absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.
 • Studenci i absolwenci kierunków technicznych
  Studenci (IV i V roku) oraz absolwenci kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Procedura kwalifikacyjna

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji. W ramach pierwszego etapu odbywa się nabór wniosków. Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest rozmowa rekrutacyjna.

Tematyka zajęć

W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa – Programu Głównego, uczestnicy wezmą udział w warsztatach i zajęciach o następującej tematyce:

 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Legislacyjne aspekty Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Komunikacja publiczna
 • Strategie PR
 • Savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
 • Leadership
 • Zarządzanie zespołem

Harmonogram
I Zjazd – 29.09.-01.10.2017
II Zjazd – 13-15.10.2017
III Zjazd – 27-29.10.2017
IV Zjazd – 10-12.11.2017
V Zjazd – 24-26.11.2017
VI Zjazd – 8-10.12.2017
VII Zjazd – 12-14.01.2017
Projekt społeczny
Szkoła letnia

Szkoła letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 17:30. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość dodatkowo zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności i wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, a także turystyka kulturowa oraz spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w dwóch turach w I połowie sierpnia 2018 roku.

Kontakt

Marcin Romanowski
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
Inicjator Pracowni
marcin.romanowski@iws.org.pl

Miłosz Łaski
Sekretarz projektu
milosz.laski@iws.org.pl

Michał Woś
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
Inicjator Pracowni
sekretariat.gpm@ms.gov.pl

Jan Kanthak
Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości
gpm@ms.gov.pl

Michał Rybicki
Koordynator programów PLP
liderzy@iws.org.pl

Magdalena Stępniak
Kierownik Biura Programów PLP
magdalena.stepniak@iws.org.pl

Pracownia Liderów Prawa program Student to projekt oparty w pełni na dotychczasowych doświadczeniach i zasobach Pracowni, a skierowany do tegorocznych maturzystów oraz studentów I i II roku prawa i administracji.

Adresatem projektu są również studenci pozostałych kierunków studiów humanistycznych oraz studenci kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Udział w Pracowni to szansa na:

 • Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Praktyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
 • Mentoring z liderami życia publicznego

Kto może aplikować:

 • Maturzyści
  Maturzyści rozpoczynający studia prawnicze w roku akademickim 2017/2018 Tegoroczni maturzyści aplikujący na studia prawnicze.
 • Studenci prawa
  Studenci I i II roku studiów prawniczych.
 • Studenci I i II roku i maturzyści rozpoczynający studia na innych kierunkach humanistycznych w roku akademickim 2017/2018
  Tegoroczni maturzyści aplikujący na inne kierunki z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, a także studenci I roku innych kierunków humanistycznych o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.
 • Studenci I i II roku i maturzyści rozpoczynający studia na kierunkach technicznych w roku akademickim 2017/2018
  Tegoroczni maturzyści aplikujący na kierunki techniczne, a także studenci I roku kierunków technicznych o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Harmonogram
Zjazd – 20-22.10.2017
II Zjazd – 10-12.11.2017
III Zjazd – 15-17.12.2017
IV Zjazd – 23-25.02.2017
V Zjazd – 16-18.03.2017
VI Zjazd – 06-8.04.2017
VII Zjazd – 18-20.05.2017
Projekt Społeczny
Szkoła Letnia

Szkoła letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 17:30. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość dodatkowo zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności i wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, a także turystyka kulturowa oraz spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w dwóch turach w I połowie sierpnia 2018 roku.

Tematyka zajęć
W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa program Student, uczestnicy wezmą udział w warsztatach i zajęciach o następującej tematyce:

 • Dobra organizacja czasu
 • Techniki skutecznej nauki
 • Retoryka prawnicza
 • Motywacja
 • Mediacje
 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Legislacyjne aspekty Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Komunikacja publiczna
 • Strategie PR
 • Savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
 • Leadership
 • Zarządzanie zespołem

Kontakt

Marcin Romanowski
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
Inicjator Pracowni
marcin.romanowski@iws.org.pl

Tomasz Mraz
tomasz.mraz@iws.org.pl

Hubert Ryszkowski
Sekretarz projektu
hubert.ryszkowski@iws.org.pl

Michał Rybicki
Koordynator programów PLP
liderzy@iws.org.pl

Magdalena Stępniak
Kierownik Biura Programów PLP
magdalena.stepniak@iws.org.pl

Pracownia Liderów Prawa program Praw Człowieka to projekt oparty na dotychczasowych doświadczeniach i zasobach Pracowni. Program Praw Człowieka jest odpowiedzią na małą wiedzę absolwentów szkół wyższych i aplikantów prawniczych z obszaru praw człowieka, co w konsekwencji prowadzi do małej liczby specjalistów, a w rezultacie przekłada się na trudności polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony praw człowieka przy zatrudnianiu specjalistów z obszaru praw człowieka.

Udział w Pracowni to szansa na:

 • Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Praktyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
 • Mentoring z liderami życia publicznego
 • Certyfikat uczestnictwa

Kto może aplikować:

 • Studenci
  Studenci 4 i 5 roku prawa, stosunków międzynarodowych lub politologii.
 • Doktoranci
  Doktoranci i młodsi akademiccy pracownicy naukowi.
 • Aplikanci
  Aplikanci sędziowscy, prokuratorscy, adwokaccy i radcowscy.
 • Praktycy
  Osoby zawodowo związane z ochroną praw człowieka.

Procedura kwalifikacyjna
Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji, składający się z następujących etapów:

 • Etap I – rejestracja za pomocą formularza na stronie internetowej PLP. Wybieranych jest nie więcej niż 100 osób do kolejnego etapu.
 • Etap II – test metody MAPP oraz rozmowy kwalifikacyjne w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Wybieranych jest nie więcej niż 40 osób do etapu III.
 • Etap III – tworzenie wewnętrznej listy rankingowej na podstawie wyników etapu II.

Harmonogram
Zjazd I – 28.09.-01.10.2017
Zjazd II – 21-22.10.2017
Zjazd III – 18-19.11.2017

Tematyka zajęć

Uniwersalny system ochrony praw człowieka:

 • Międzynarodowa Karta Praw Człowieka,
 • Konwencja o prawach dziecka,
 • mechanizmy kontrolne,
 • instytucje wyspecjalizowane ONZ; Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla
 • Międzynarodowych Trybunałów Karnych; Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Regionalne Systemy Ochrony Praw Człowieka:
Rada Europy:

 • Europejska Karta Praw Człowieka,
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka,
 • procedury ochrony praw człowieka.

Unia Europejska:

 • Regulacje traktatowe – TUE, TFUE, KPP,
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • Agencja Praw Podstawowych.

Krajowy system ochrony praw człowieka:

 • Konstytucja RP, Kodeks Karny, Kodeks Rodziny i Opiekuńczy,
 • organy ochrony praw człowieka (TK, sądy, RPO, RPD),
 • procedury ochrony praw człowieka (skargi konstytucyjne, inne środki, skarga do RPO i RPD, petycja do sejmu, procedury sądowe).

Zajęcia z procesu Legislacyjnego.
Logika z Semiotyką – skargi i inne pisma.
Seminaria interdyscyplinarne.

Kontakt

Krzysztof Masło
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Inicjator programu Prawa Człowieka

Marcin Romanowski
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
Inicjator Pracowni
marcin.romanowski@iws.org.pl

Maciej Lis
Kierownik projektu
rekrutacja.prawaczlowieka@ms.gov.pl

Hubert Ryszkowski
Sekretarz projektu
hubert.ryszkowski@iws.org.pl

Michał Rybicki
Koordynator programów PLP
liderzy@iws.org.pl

Magdalena StępniakKierownik Biura Programów PLP
magdalena.stepniak@iws.org.pl

Informacje pochodzą ze strony liderzy.iws.org.pl/program-praw-czlowiekaliderzy.iws.org.pl/program-glowny i liderzy.iws.org.pl/program-student

LINKI:
Wniosek aplikacyjny (Pracownia Liderów Prawa program Główny)
Wniosek aplikacyjny (Pracownia Liderów Prawa program Student)
Wniosek aplikacyjny (Pracownia Liderów Prawa program Praw Człowieka)

Kontakt

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa


liderzy.iws.org.pl