Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci38
 • absolwenci34
 • doktoranci1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • konsulting i zarządzanie8
 • tech. informac.-komunikacyjne7
 • architektura2
 • administracja rządowa4
 • HR7
 • marketing i reklama14
 • matematyka4
 • nieruchomości2
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka5
 • psychologia1
 • logistyka7
 • prawo9
 • chemiczna4
 • różne7
 • inżynieria14
 • sprzedaż10
 • audyt3
 • PR i komunikacja1
 • żywność i napoje1
 • IT18
 • farmacja2
 • usługi finansowe11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne5
 • płatne38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie13
 • podkarpackie2
 • śląskie3
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia1
 • firma36
 • instytucja rządowa6
Wróć do listy

Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2020

organizator:

Urząd Miasta Łodzi i firmy partnerskie

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 29.04.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.06.2020

Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2020

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cele projektu
Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

STAŻ
Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.

WYNAGRODZENIE
Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 17,00 zł brutto za 1 godzinę, czyli 2600 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl.

REKRUTACJA
Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 do 29 kwietnia 2020 r.

Kandydaci wybierają interesującą ich ofertę i wysyłają aplikację zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie stażu wakacyjnego. Kandydaci mogą aplikować na maksymalnie 5 ofert staży w ramach edycji projektu.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

SELEKCJA KANDYDATÓW
2 możliwości do wyboru:

 1. Przeprowadzenie wstępnej selekcji przez Organizatora, wówczas w pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami pracodawców zawartymi w ofercie stażu. W tym przypadku, udostepnione zostają pracodawcy w serwisie ocenione aplikacje kandydatów, a w kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji, mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i następnie dokonują wyboru stażystów.
 2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

WYNIKI
Oficjalne ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi 15 czerwca 2020 r.

PYTANIA?
TEL. 42 638 55 48
e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

WAŻNE TERMINY:
do 28 lutego 2020 – przesłanie skanu Deklaracji udziału oraz logotypu firmy – podpisany skan prosimy przesłać na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl
do 25 marca 2020 – dodawanie ofert staży wakacyjnych przez Pracodawców po zalogowaniu w serwisie www.praktyki.lodz.pl

1-29 kwietnia 2020 – rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna projektu
do 11 maja 2020 – udostępnienie firmom w serwisie ocen aplikacji po preselekcji Organizatora
11 maja – 10 czerwca 2020 – rozmowy kwalifikacyjne w firmach oraz wybór stażystów
15 czerwca 2020 – oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl

Informacje pochodzą ze strony: praktyki.lodz.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel. 42 638 55 48
stazewakacyjne@uml.lodz.pl
https://praktyki.lodz.pl/staze-wakacyjne