Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci28
 • absolwenci22
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • chemiczna3
 • matematyka1
 • stosunki międzynarodowe1
 • logistyka3
 • prawo5
 • konsulting i zarządzanie1
 • audyt1
 • sprzedaż4
 • inżynieria3
 • nieruchomości1
 • energetyka1
 • PR i komunikacja2
 • IT8
 • farmacja2
 • dziennikarstwo1
 • usługi finansowe2
 • medycyna1
 • różne6
 • administracja rządowa4
 • HR4
 • marketing i reklama7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne3
 • płatne/bezpłatne5
 • płatne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie1
 • łódzkie3
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • śląskie3
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia2
 • firma26
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
Wróć do listy

Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2020

organizator:

Urząd Miasta Łodzi i firmy partnerskie

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 29.04.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.06.2020

Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2020

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów) łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cele projektu
Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

STAŻ
Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.

WYNAGRODZENIE
Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 17,00 zł brutto za 1 godzinę, czyli 2600 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu praktyk i staży www.praktyki.lodz.pl.

REKRUTACJA
Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 do 29 kwietnia 2020 r.

Kandydaci wybierają interesującą ich ofertę i wysyłają aplikację zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie stażu wakacyjnego. Kandydaci mogą aplikować na maksymalnie 5 ofert staży w ramach edycji projektu.

Pracodawca może określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji w celu wcześniejszego wyłonienia uczestników staży.

SELEKCJA KANDYDATÓW
2 możliwości do wyboru:

 1. Przeprowadzenie wstępnej selekcji przez Organizatora, wówczas w pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami pracodawców zawartymi w ofercie stażu. W tym przypadku, udostepnione zostają pracodawcy w serwisie ocenione aplikacje kandydatów, a w kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji, mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i następnie dokonują wyboru stażystów.
 2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

WYNIKI
Oficjalne ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi 15 czerwca 2020 r.

PYTANIA?
TEL. 42 638 55 48
e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

WAŻNE TERMINY:
do 28 lutego 2020 – przesłanie skanu Deklaracji udziału oraz logotypu firmy – podpisany skan prosimy przesłać na adres e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl
do 25 marca 2020 – dodawanie ofert staży wakacyjnych przez Pracodawców po zalogowaniu w serwisie www.praktyki.lodz.pl

1-29 kwietnia 2020 – rekrutacja kandydatów / kampania promocyjna projektu
do 11 maja 2020 – udostępnienie firmom w serwisie ocen aplikacji po preselekcji Organizatora
11 maja – 10 czerwca 2020 – rozmowy kwalifikacyjne w firmach oraz wybór stażystów
15 czerwca 2020 – oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu na stronie www.praktyki.lodz.pl oraz www.mlodziwlodzi.pl

Informacje pochodzą ze strony: praktyki.lodz.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104a
90-926 Łódź
tel. 42 638 55 48
stazewakacyjne@uml.lodz.pl
https://praktyki.lodz.pl/staze-wakacyjne