Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci44
 • absolwenci33
 • doktoranci2
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • usługi finansowe7
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • IT6
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie7
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • administracja rządowa5
 • HR4
 • prawo5
 • inżynieria3
 • energetyka3
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • logistyka4
 • różne9
 • audyt2
 • stosunki międzynarodowe1
 • chemiczna1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne40
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie11
 • podkarpackie3
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma35
 • instytucja rządowa6
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Praktyki w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

organizator:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rodzaj:
bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
konsulting i zarządzanie, PR i komunikacja, prawo

Praktyki w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną w celu zarządzania badaniami naukowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Projekty realizowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje również programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wsparcia rozwoju naukowców. Centrum pełni również funkcję Instytucji Pośredniczącej dla programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Inteligentny Rozwój.
Aktualnie poszukujemy kandydatów do podjęcia współpracy w ramach programu praktyk

Miejsce pracy: Warszawa-Centrum
Numer referencyjny: PR_PRAK_01_2016

Główny zakres odpowiedzialności:

NBCR proponuje realizację praktyk w kilku działach naszej organizacji. Zakres odpowiedzialności w ramach programu praktyk jest różnorodny poczynając od czynności administracyjnych i wsparcia w codziennych obowiązkach zespołu, aż po samodzielne działania i realizację projektów własnych pod okiem opiekuna praktyk.

W zależności od umiejętności, wiedzy, zainteresowań i aspiracji zapraszamy do nadsyłania swoich aplikacji na program praktyk w poniżej wymienionych działach oraz sekcjach, gdzie będziesz mieć okazję pracować m.in. we wspomnianych obszarach:
· Dział Administracyjno-Gospodarczy:
o Sekcja Teleinformatyki, w której zadania wiążą się z uczestnictwem we wdrażaniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także ze wsparciem help desk’u, diagnostyki i inwentaryzacji sprzętu komputerowego i testowania nowych rozwiązań;
o Sekcja Zamówień Publicznych, gdzie będzie okazja by uczestniczyć w obradach komisji przetargowych i wspierać jej sekretarza w kluczowych, a także codziennych obowiązkach;
· Dział Finansowy, w którym zadania wiążą się ze wsparciem zespołów rozliczających wnioski o płatność oraz przygotowywaniu raportów podsumowujących sfinansowane projekty i codziennych obowiązkach Sekcji Finasowania Projektów B+R oraz Sekcji Finansowania Projektów Rozwojowych;
· Dział Kontroli Projektów, gdzie będziesz mieć okazję wspierać zespół przy największym dotychczasowym projekcie kontroli kluczowych programów lub zapewnić wsparcie administracyjno- biurowe sekretariatu;
· Dział Komunikacji i Promocji – Sekcja Komunikacji, gdzie poza wsparciem zespołu w codziennych zadaniach mile widziane jest lekkie pióro i zainteresowanie tematyką B+R;
· Dział Prawny, w którym cenione jest wsparcie w codziennych obowiązkach, ale także samodzielne przygotowywanie projektów dokumentów i działanie w obszarze postępowań administracyjnych;
· Dział Projektów Komercyjnych, gdzie będziesz mieć okazję wspierać zespoły Sekcji Wyboru Projektów oraz Sekcji Wdrażania Projektów w zakresie administracyjno-biurowym w ramach codziennych obowiązków;
· Dział Zarządzania Programami i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa, w którym możesz mieć okazję pracować przy budowie bazie danych, rozwijając umiejętności zarządzania projektami czy wspierając realizację strategicznych programów z zakresu obronności;
· Dział Zarządzania Projektami – Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań, w ramach której pojawi się okazja do rozwinięcia umiejętności organizacji przy przygotowywaniu paneli eksperckich, a także wsparcia opiekunów projektów w ich kluczowych (tj. ocena formalna wniosków, przygotowywanie dokumentacji konkursowej), ale także codziennych obowiązkach;
· Dział Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, gdzie przede wszystkim będziesz mieć okazję sprawdzić się w obszarze promowania marki pracodawcy czy procesy rekrutacyjne na każdym etapie, poznając specyficzne narzędzia i metody diagnozy kandydatów, a także możesz mieć okazję.

Oczekiwania:

· statusu studenta lub absolwenta studiów wyższych;
· zainteresowania wybraną tematyką praktyki
· umiejętności pracy w zespole;
· umiejętności obsługi programów: Word; Excel;
· zdolności organizacyjnych i analitycznych;
· skrupulatności, sumienności;
· wysokich standardów etycznych i kultury osobistej;

Oferta:
· możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych (także realizacji obowiązkowych praktyk studenckich w ramach współpracy trójstronnej z uczelnią i/lub współpracy w oparciu o umowę o praktykę absolwencką na okres do 3 miesięcy);
· możliwość łączenia pracy z nauką;
· ambitne i ciekawe zadania wspierające realizację unikatowych w skali kraju projektów;
· bardzo dobrą atmosferę pracy w dynamicznym i zgranym zespole.

APLIKUJ

NBCR prosi o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”

NCBR jest otwarte na współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

NCBR skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Informacje pochodzą ze strony www.ncbir.pl

LINKI:
Aplikuj

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


www.ncbir.pl