Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci38
 • absolwenci34
 • doktoranci1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • sprzedaż10
 • audyt3
 • PR i komunikacja1
 • żywność i napoje1
 • IT18
 • farmacja2
 • usługi finansowe11
 • tech. informac.-komunikacyjne7
 • architektura2
 • administracja rządowa4
 • HR7
 • marketing i reklama14
 • matematyka4
 • nieruchomości2
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka5
 • konsulting i zarządzanie8
 • psychologia1
 • logistyka7
 • prawo9
 • chemiczna4
 • różne7
 • inżynieria14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne38
 • płatne/bezpłatne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie13
 • podkarpackie2
 • śląskie3
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia1
 • firma36
 • instytucja rządowa6
Wróć do listy

Praktyki studenckie w Narodowym Banku Polskim

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
usługi finansowe
termin składania wniosków: 30.04.2017

Praktyki studenckie w Narodowym Banku Polskim

Zasady praktyk studenckich dla studentów studiujących na uczelniach w Polsce

1. NBP przyjmuje studentów jedynie na praktyki indywidualne i nie zawiera umów ramowych z uczelniami, na ich organizację.

2. Praktyki studenckie organizowane są w Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego w terminie od 1 czerwca do 30 września.
3. Na praktyki w NBP przyjmowani są przede wszystkim studenci:

 • II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów,
 • którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0.

4. Na praktyki można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną.
5. Formularz rejestracyjny jest aktywny od pierwszego poniedziałku stycznia*) do 30 kwietnia na stronie www.nbp.pl.
6. Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o praktykę studencką w NBP:

 • podanie skierowane do Dyrektora Departamentu Kadr NBP podpisane przez studentkę/studenta wraz z propozycją 3 terminów odbycia praktyki,
 • wykaz osiągnięć (edukacyjnych, naukowych i zawodowych),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające formę, rok i kierunek studiów wraz z informacją o średniej z egzaminów za poprzedni rok akademicki,
 • plan pracy licencjackiej/magisterskiej zatwierdzony i podpisany przez promotora lub zakres zainteresowań naukowych studenta przedstawiony w punktach.

7. Wymagane dokumenty należy załączyć w wersji elektronicznej do Formularza rejestracyjnego.
8. Kandydat na praktyki w NBP otrzyma odpowiedź drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty złożenia aplikacji.
9. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu praktyki, innego niż wskazany w podaniu (w danym przypadku będzie ustalany telefonicznie z kandydatem na praktyki).
10. Aplikacje bez kompletu wymaganych dokumentów, bez numeru rejestracji internetowej generowanego automatycznie w momencie rejestracji oraz bez podpisanej klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nie będą rozpatrywane.
11. Praktyka trwa 2 lub 3 tygodnie. Praktyka rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 9:00, a kończy w piątek o godz. 15.00.
12. Każda aplikacja jest rozpatrywania indywidualnie zgodnie z określonymi zasadami praktyk.
13. Na czas praktyk NBP zapewnia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Student ma również możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu na własnych urządzeniach. W tym celu niezbędne jest wskazanie w Formularzu rejestracyjnym liczby tych urządzeń (maksymalnie 2).
14. Po zakończeniu praktyki NBP wydaje zaświadczenie wraz z opinią opiekuna merytorycznego o przebiegu praktyki.
15. Praktyki w NBP są nieodpłatne. NBP nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania ani wyżywienia w czasie trwania praktyk i nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.
16. Dane dotyczące odbytych praktyk będą dostępne w NBP przez okres 5 lat od zakończenia praktyki.
17. Ewentualne pytania w sprawie praktyk mogą być kierowane na adres e-mail: praktyki.studenckie@nbp.pl

Informacje pochodzą ze strony www.nbp.pl

LINKI:
Formularz rejestracyjny

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

praktyki.studenckie@nbp.pl
www.nbp.pl