Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci35
 • absolwenci29
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka3
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • logistyka4
 • różne6
 • inżynieria3
 • dziennikarstwo1
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt3
 • edukacja1
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
 • usługi finansowe7
 • konsulting i zarządzanie6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne1
 • płatne/bezpłatne6
 • płatne32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie10
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • firma28
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Praktyki studenckie w Narodowym Banku Polskim

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
usługi finansowe
termin składania wniosków: 30.04.2017

Praktyki studenckie w Narodowym Banku Polskim

Zasady praktyk studenckich dla studentów studiujących na uczelniach w Polsce

1. NBP przyjmuje studentów jedynie na praktyki indywidualne i nie zawiera umów ramowych z uczelniami, na ich organizację.

2. Praktyki studenckie organizowane są w Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego w terminie od 1 czerwca do 30 września.
3. Na praktyki w NBP przyjmowani są przede wszystkim studenci:

 • II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów,
 • którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0.

4. Na praktyki można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną.
5. Formularz rejestracyjny jest aktywny od pierwszego poniedziałku stycznia*) do 30 kwietnia na stronie www.nbp.pl.
6. Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o praktykę studencką w NBP:

 • podanie skierowane do Dyrektora Departamentu Kadr NBP podpisane przez studentkę/studenta wraz z propozycją 3 terminów odbycia praktyki,
 • wykaz osiągnięć (edukacyjnych, naukowych i zawodowych),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające formę, rok i kierunek studiów wraz z informacją o średniej z egzaminów za poprzedni rok akademicki,
 • plan pracy licencjackiej/magisterskiej zatwierdzony i podpisany przez promotora lub zakres zainteresowań naukowych studenta przedstawiony w punktach.

7. Wymagane dokumenty należy załączyć w wersji elektronicznej do Formularza rejestracyjnego.
8. Kandydat na praktyki w NBP otrzyma odpowiedź drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty złożenia aplikacji.
9. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu praktyki, innego niż wskazany w podaniu (w danym przypadku będzie ustalany telefonicznie z kandydatem na praktyki).
10. Aplikacje bez kompletu wymaganych dokumentów, bez numeru rejestracji internetowej generowanego automatycznie w momencie rejestracji oraz bez podpisanej klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nie będą rozpatrywane.
11. Praktyka trwa 2 lub 3 tygodnie. Praktyka rozpoczyna się w poniedziałek o godz. 9:00, a kończy w piątek o godz. 15.00.
12. Każda aplikacja jest rozpatrywania indywidualnie zgodnie z określonymi zasadami praktyk.
13. Na czas praktyk NBP zapewnia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Student ma również możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu na własnych urządzeniach. W tym celu niezbędne jest wskazanie w Formularzu rejestracyjnym liczby tych urządzeń (maksymalnie 2).
14. Po zakończeniu praktyki NBP wydaje zaświadczenie wraz z opinią opiekuna merytorycznego o przebiegu praktyki.
15. Praktyki w NBP są nieodpłatne. NBP nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania ani wyżywienia w czasie trwania praktyk i nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.
16. Dane dotyczące odbytych praktyk będą dostępne w NBP przez okres 5 lat od zakończenia praktyki.
17. Ewentualne pytania w sprawie praktyk mogą być kierowane na adres e-mail: praktyki.studenckie@nbp.pl

Informacje pochodzą ze strony www.nbp.pl

LINKI:
Formularz rejestracyjny

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

praktyki.studenckie@nbp.pl
www.nbp.pl