Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci33
 • absolwenci26
 • doktoranci1
 • inni1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • stosunki międzynarodowe1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka2
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • logistyka4
 • różne4
 • inżynieria3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo2
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt3
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne1
 • płatne/bezpłatne7
 • płatne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • mazowieckie8
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia3
 • firma26
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Praktyki studenckie w firmie RAFAKO

organizator:

RAFAKO S.A

Rodzaj:
bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
inżynieria, usługi finansowe
termin składania wniosków: 31.05.2017

Praktyki studenckie w firmie RAFAKO

Praktyki są przeznaczone dla studentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w wybranych przez siebie dziedzinach. To idealna okazja aby poznać zasady pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, wziąć udział w prowadzonych projektach oraz wspomagać pracowników w realizowaniu ich codziennych zadań.

Na praktyki firma zaprasza studentów po I roku studiów wyższych technicznych (preferowane kierunki: Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Spawalnictwo, Automatyka i Robotyka, Informatyka ) jak i studiów wyższych ekonomicznych (Finanse, Rachunkowość).

Praktyki studenckie odbywają się w siedzibie Spółki RAFAKO w Raciborzu.

Proponowane miejsca praktyk to m.in.: biuro projektowe, biuro technologiczne, biuro handlowe, dział informatyki, dział księgowości.

Termin odbywania praktyk to miesiąc lipiec, sierpień lub wrzesień 2017 r. Praktyki są bezpłatne.

RAFAKO S.A nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia w miejscu odbywania praktyki. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, firma prosi o wcześniejsze przesyłanie aplikacji zgłoszeniowych.

Procedura przyjmowania na praktyki
Warunkiem ubiegania się o praktyki jest przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV,
 • podania o praktykę z zaznaczeniem terminu i preferowanego miejsca odbycia praktyk,
 • programu praktyki z uczelni,

Dokumenty należy przesyłać do dnia 31 maja 2017 r. na niżej podany adres e-mail (z dopiskiem „praktyki 2017”) lub drogą pocztową.

Informacje i zgłoszenia w sprawie praktyk:

Magdalena Mika
Departament Zarządzania Personelem RAFAKO S.A.
tel. /32/ 410-11-29
magdalena.mika@rafako.com.pl

Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o decyzji a także o dokładnym terminie rozpoczęcia praktyk. Warunkiem przyjęcia jest również dostarczenie i podpisanie między Spółką a Uczelnią umowy o organizację bezpłatnych praktyk studenckich.
Na czas odbywania praktyki student powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby odbywające praktykę zobowiązane są stosować się do obowiązującego w Spółce RAFAKO porządku i regulaminu. W razie naruszenia przez praktykanta przyjętych zasad, Kierownik Komórki Organizacyjnej lub Opiekun poprzez Departament Zarządzania Personelem bezzwłocznie powiadamiają uczelnię praktykanta.

Do przesyłanych aplikacji należy dołączyć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Informacje pochodzą ze strony www.rafako.com.pl

Kontakt

Departament Zarządzania Personelem RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
tel. 32 410 11 29
magdalena.mika@rafako.com.pl
www.rafako.com.pl