Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci43
 • absolwenci33
 • doktoranci1
 • inni2
Branże-+zaznacz wszystkie
 • usługi finansowe7
 • konsulting i zarządzanie4
 • żywność i napoje1
 • organizacje polityczne1
 • IT9
 • farmacja2
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka4
 • tech. informac.-komunikacyjne6
 • dziennikarstwo1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • marketing i reklama11
 • matematyka2
 • inżynieria7
 • edukacja1
 • organizacje pozarządowe2
 • stosunki międzynarodowe1
 • logistyka5
 • prawo5
 • chemiczna3
 • różne6
 • audyt2
 • PR i komunikacja2
 • medycyna1
 • sprzedaż7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne37
 • bezpłatne2
 • płatne/bezpłatne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie22
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie10
 • podkarpackie2
 • śląskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa1
 • firma30
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny2
Wróć do listy

Praktyki studenckie w firmie RAFAKO

organizator:

RAFAKO S.A

Rodzaj:
bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
inżynieria, usługi finansowe
termin składania wniosków: 31.05.2017

Praktyki studenckie w firmie RAFAKO

Praktyki są przeznaczone dla studentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w wybranych przez siebie dziedzinach. To idealna okazja aby poznać zasady pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, wziąć udział w prowadzonych projektach oraz wspomagać pracowników w realizowaniu ich codziennych zadań.

Na praktyki firma zaprasza studentów po I roku studiów wyższych technicznych (preferowane kierunki: Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Spawalnictwo, Automatyka i Robotyka, Informatyka ) jak i studiów wyższych ekonomicznych (Finanse, Rachunkowość).

Praktyki studenckie odbywają się w siedzibie Spółki RAFAKO w Raciborzu.

Proponowane miejsca praktyk to m.in.: biuro projektowe, biuro technologiczne, biuro handlowe, dział informatyki, dział księgowości.

Termin odbywania praktyk to miesiąc lipiec, sierpień lub wrzesień 2017 r. Praktyki są bezpłatne.

RAFAKO S.A nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia w miejscu odbywania praktyki. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, firma prosi o wcześniejsze przesyłanie aplikacji zgłoszeniowych.

Procedura przyjmowania na praktyki
Warunkiem ubiegania się o praktyki jest przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV,
 • podania o praktykę z zaznaczeniem terminu i preferowanego miejsca odbycia praktyk,
 • programu praktyki z uczelni,

Dokumenty należy przesyłać do dnia 31 maja 2017 r. na niżej podany adres e-mail (z dopiskiem „praktyki 2017”) lub drogą pocztową.

Informacje i zgłoszenia w sprawie praktyk:

Magdalena Mika
Departament Zarządzania Personelem RAFAKO S.A.
tel. /32/ 410-11-29
magdalena.mika@rafako.com.pl

Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o decyzji a także o dokładnym terminie rozpoczęcia praktyk. Warunkiem przyjęcia jest również dostarczenie i podpisanie między Spółką a Uczelnią umowy o organizację bezpłatnych praktyk studenckich.
Na czas odbywania praktyki student powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby odbywające praktykę zobowiązane są stosować się do obowiązującego w Spółce RAFAKO porządku i regulaminu. W razie naruszenia przez praktykanta przyjętych zasad, Kierownik Komórki Organizacyjnej lub Opiekun poprzez Departament Zarządzania Personelem bezzwłocznie powiadamiają uczelnię praktykanta.

Do przesyłanych aplikacji należy dołączyć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Informacje pochodzą ze strony www.rafako.com.pl

Kontakt

Departament Zarządzania Personelem RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
tel. 32 410 11 29
magdalena.mika@rafako.com.pl
www.rafako.com.pl