Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci47
 • absolwenci36
 • doktoranci2
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • organizacje pozarządowe3
 • logistyka4
 • różne9
 • inżynieria3
 • energetyka3
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje3
 • chemiczna1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • stosunki międzynarodowe1
 • administracja samorządowa1
 • IT7
 • usługi finansowe8
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • kultura i sztuka1
 • administracja rządowa5
 • HR4
 • prawo6
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie8
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne4
 • płatne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie13
 • podkarpackie3
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma36
 • instytucja rządowa6
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Praktyki dla anglistów- 2nd International Interdisciplinary Scientific Conference

organizator:

Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
międzynarodowe
Branża:
stosunki międzynarodowe
termin składania wniosków: 07.10.2021
termin rozstrzygnięcia: 12.10.2021

Praktyki dla anglistów- 2nd International Interdisciplinary Scientific Conference

Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich wraz z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje praktykę w zespole tłumaczeń symultanicznych lub/oraz podczas recenzji językowej anglojęzycznych tekstów publikowanych w monografii pokonferencyjnej.

Oferowane

 • Współtworzenie międzynarodowej konferencji naukowej, w której we wcześniejszej edycji wzięło udział 50 prelegentów z aż 26 ośrodków naukowych, w tym, między innymi z Australii, Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Czech, Tunezji, czy Algierii. Dodatkowym atutem wydarzenia jest fakt współpracy z partnerami wydarzenia.
  Więcej informacji nt. konferencji dostępne pod linkiem: https://fb.me/e/3YtAwW07T
 • Doświadczenie i kompetencje nabyte podczas współpracy przy procesie wydawniczym publikacji książki naukowej z artykułami autorów(-ek) biorących czynny udział w 2. MIKN (dla osób, które zgłoszą się do pracy przy redakcji językowej).
 • Realizacja obowiązkowych praktyk uwzględnionych w programie studiów.
 • List polecający i certyfikat potwierdzający.
 • Praca w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Możliwość wdrażania strategii komunikacji stowarzyszenia.
 • Dla osób, które najaktywniej zaangażują się w działalność będą miały szansę zostać wyróżnione poprzez uzyskanie statusu i certyfikatu członkostwa w Komitecie Organizacyjnym 2. MIKN.

Wymagania:

 • Ukończenie przynajmniej 1 roku studiów I stopnia na kierunkach związanych z językiem angielskim (szczególnie w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych).
 • Pozytywne przejście krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej – w dowolnym, ustalonym wcześniej z kandydatem(-ką) terminie. Rozmowa odbywa się za pomocą platformy ZOOM.

Informacje dot. rozmowy:

Przed rozmową kandydat(ka) deklaruje się (w formularzu zgłoszeniowym), jakie działania chce podejmować w ramach praktyk. Ich wybór determinuje przebieg rozmowy.

Jeśli kandydat(ka) zgłasza się do tłumaczenia symultanicznego: podczas rozmowy kandydat(-ka) tłumaczy symultanicznie na język angielski wypowiedzi w języku polskim o długości około 6-10 minut. Tłumacz tłumaczy wypowiedź na żywo, podczas przemówienia osoby mówiącej (jednego z Członków Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Europejskich).

Jeśli kandydat(ka) zgłasza się do redakcji językowej artykułów do monografii pokonferencyjnej prosimy o uwzględnienie w przesłanym CV przynajmniej jednego z poniższych elementów:
– posiadanie certyfikatu CAE lub analogicznego,
– charakterystyka dotychczasowego doświadczenia w redakcji tekstów publikowanych,
pozytywną opinię pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej jednostki badawczej (jeśli kandydat(-ka) posiada prosimy o załączenie opinii w formularzu zgłoszeniowym jako załącznik),
– realizacji specjalności w zakresie tłumaczeń w ramach kierunku studiów,
– kursy redakcyjne i tłumaczeniowe.

 • Komunikatywność, samodzielność i duża staranność.
 • Terminowa realizacja planów wydawniczych (dotyczy osób realizujących recenzje językowe artykułów).
 • Wspieranie komunikacji wewnętrznej projektów.
 • Bardzo dobra znajomość zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.
 • Umiejętność współpracy z autorami tekstów i grafikami.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w roli tłumacza konferencyjnego na poziomie wymaganym dla spotkań międzynarodowych oraz szkolenia językowe.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do północy dnia 7 października 2021 r.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W RAMACH TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO:
Okres wykonywania zadań: 19-21 listopada 2021 r. oraz 1-2 spotkania przygotowawcze przed konferencją (w ustalonych wcześniej terminach).
Miejsce wykonywania zadań: na platformie ZOOM lub stacjonarnie w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław).

Symultaniczne (jednoczesne) tłumaczenie wykładów gości specjalnych 2. MIKN: z języka polskiego na język angielski podczas konferencji.
Uczestniczenie w spotkaniu przygotowawczym przed konferencją.
Wspieranie komunikacji wewnętrznej projektów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W RAMACH REDAKCJI ARTYKUŁÓW DO MONOGRAFII POKONFERENCYJNEJ:
Okres wykonywania zadań: pierwsza połowa 2022 r.
Dokładne terminy realizacji redakcji językowej zależne są od czasu, w którym artykuł zostanie odesłany z wcześniejszej, naukowej recenzji (tj. dopuszczenia artykułu do dalszego procesu wydawniczego).
Miejsce wykonywania zadań: online

Korekta tekstów (artykułów) w języku angielskim tj. sprawdzanie zgodności z normami i zasadami stylistycznymi, a także poprawności stosowanej terminologii (opracowanie tekstu pod względem edytorskim i językowym). Uwaga! Korekty merytoryczne są prowadzone przez inne osoby.
Procedura korekt opisana poniżej:
Naniesienie komentarzy bocznych na dokument w formacie docx. z sugestiami korekt; jeśli tekst ich wymaga.
Mailowe odesłanie pliku z korektami do organizatorów w formacie docx. Organizatorzy przesyłają tekst do autora(-ki), który(-a) nanosi zmiany, a tekst ponownie trafia do redaktora(-ki) językowego(-j).
Ponowne sprawdzenie tekstu i naniesienie korekt w formie komentarzy bocznych lub ostateczna akceptacja tekstu.
Wspieranie komunikacji wewnętrznej projektów.
Terminowa realizacja planów wydawniczych.
Udział w zdalnym spotkaniu przygotowawczym dla redaktorów i redaktorek językowych we wcześniej ustalonym terminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/GJ5hnxYmhXLBbbPX6

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do północy dnia 7 października 2021 r.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich
Strażnicza 1-3
50-137 Wrocław
tel. 71 375 95 0
kn.ide@uwr.edu.pl
https://www.facebook.com/KoloNaukoweIDE