Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci33
 • absolwenci27
 • doktoranci1
 • inni1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka2
 • stosunki międzynarodowe1
 • kultura i sztuka1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • różne4
 • inżynieria3
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • logistyka4
 • marketing i reklama5
 • audyt3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo3
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie5
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne1
 • płatne/bezpłatne7
 • płatne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • mazowieckie8
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia3
 • firma26
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nielsen Business Case Competition – wygraj staż

organizator:

Nielsen

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 19.04.2017

Nielsen Business Case Competition – wygraj staż

Weź udział w VI edycji Nielsen Business Case Competition! Wygraj atrakcyjne nagrody i zdobądź “złoty bilet” na program stażowy w polskim biurze Nielsena!
Zdefiniuj zwycięską strategię dla przedsięwzięcia biznesowego. Odkryj rolę, jaką odgrywa Nielsen, pomagając największym światowym markom odnosić sukcesy poprzez zrozumienie tego, co ludzie oglądają i kupują.

I. INFORMACJE OGÓLNE
ZADANIE
Rozwiąż ze swoją grupą biznesowe Case Study.
Pamiętajcie o analitycznym podejściu.

Oczekiwania
Bądźcie kreatywni i innowacyjni!

Rozwiązanie Case Study będzie opierało się na analizie danych Nielsena i dostarczeniu odpowiedzi na zadane pytania. Swoje wnioski i rekomendacje umieśćcie w prezentacji PowerPoint i zaprezentujcie je przed menedżerami Nielsena.

W ramach case study uczestnicy otrzymają materiały zawierające szczegóły zapytania biznesowego (problemu) klienta oraz różne typy danych, które mogą być przydatne do rozwiązania tego problemu i udzielenia rekomendacji klientowi. Nielsen oczekuje, iż uczestnicy przeanalizują otrzymane informacje, odnajdą powiązania pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł i przygotują rekomendacje w formie krótkiej prezentacji. Integralną częścią case’u jest także przeprowadzenie prezentacji w języku angielskim.

Rozwiązanie zadania będzie wymagało od uczestników szerokiego spojrzenia na badane zagadnienie. Aby sformułować właściwe rekomendacje biznesowe trzeba będzie wziąć pod uwagę między innymi:
• Ogólną sytuację ekonomiczną;
• Nastroje konsumenckie;
• Trendy w badanej kategorii i segmencie;
• Potencjał rynku;
• Silne i słabe strony własnego produktu;
• Własne cele oraz ograniczenia budżetowe;
• Plan marketingowy;
• Wyniki badań konsumenckich.

Uczestnikom case’u zostanie przypisany opiekun merytoryczny – badacz pracujący w firmie Nielsen. Zadaniem opiekuna jest pomoc merytoryczna grupie oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących przekazanego materiału. Najlepsze grupy pracujące nad case’m zostaną zaproszone do przeprowadzenia prezentacji zawierającej przygotowane wnioski i rekomendacje. Prezentacja odbędzie się w biurze firmy Nielsen, a członkami jury będą dyrektorzy działów badawczych firmy.

II. DODATKOWE INFORMACJE
• Do materiału Case Study będą miały dostęp zespoły, które spełnią warunki zgłoszenia do konkursu;
• Case nie może być udostępniany przez uczestników (uczestników będzie obowiązywała umowa o poufności);
• Uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy profesorów;
• Podczas etapu lokalnego każdy zespół ma 30 minut na zaprezentowanie swoich wyników przed jury;
• Sugerowanym formatem prezentacji jest PPT (nie jest to obligatoryjne);
• Pod koniec dnia zwycięska drużyna zaprezentuje efekty swojej pracy przed pozostałymi zespołami;
• Wszyscy studenci muszą prezentować wyniki pracy (wszyscy musza być przygotowani na udzielenie odpowiedzi na zadawane później pytania)
• Więcej szczegółów organizatorzy udostępnią zainteresowanym zespołom

III. WAŻNE TERMINY
31.03. – START

Do 19.04. do godz. 12:00 przyjmowane są zgłoszenia grup do uczestnictwa w Case Competition.
W celu zgłoszenia się do Case Competition należy wypełnić pod adresem: https://goo.gl/forms/8CJ7xwKuLTf0p22J3. Zgłoszenie powinno być wysłane przez lidera grupy i zawierać listę członków zespołu – minimalnie 3, maksymalnie 4 osoby.
Nielsen prosi o podanie: nazwy zespołu, imion, nazwisk i adresów mailowych wszystkich członków wraz z załączonymi życiorysami tych osób w jęz. angielskim.
Zgłoszone osoby zostaną poproszone następnie o przesłanie życiorysów.
Uwaga: konkurs skierowany jest do osób posługujących się biegle językiem angielskim oraz polskim.

24.04. – OFICJALNE ROZPOCZĘCIE NIELSEN CASE COMPETITION
Spotkanie w siedzibie Nielsena z grupami biorącymi udział w konkursie, prezentacja. Przekazanie materiałów do kapitanów drużyn.

24.04. – 22.05 – PRACA NAD CASE STUDY.
W trakcie pracy, grupy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne opiekuna.

12.05. – SURGERY SESSION.
– Czyli szansa na spotkanie z opiekunem i wyjaśnienie wątpliwości. Zapraszamy do naszej siedziby przy Postępu. (bud. Nielsena).

22.05. – PRZEKAZANIE PREZENTACJI
Zakończenie pracy nad casem i przekazanie prezentacji zawierającej wnioski i rekomendacje.

26.05. – ZAPROSZENIE DO FINAŁU
Przekazanie informacji o lokanych finałach. (W przypadku bardzo dużego zainteresowania zaproszenie na Local Case Competition wyślemy do wybranych zespołów.)\

31.05., 9-17:00 – FINAŁ
Prezentacja wyników case’u przez wybrane zespoły przed jury firmy Nielsen w siedzibie firmy Nielsen w Warszawie.

Informacje pochodzą ze strony www.nielsenacademics.pl