Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci34
 • absolwenci31
 • doktoranci1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • matematyka5
 • różne5
 • inżynieria12
 • administracja rządowa4
 • HR5
 • marketing i reklama12
 • chemiczna4
 • audyt2
 • konsulting i zarządzanie5
 • żywność i napoje1
 • edukacja1
 • logistyka6
 • prawo7
 • usługi finansowe6
 • tech. informac.-komunikacyjne7
 • architektura2
 • sprzedaż8
 • farmacja3
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka4
 • nieruchomości1
 • organizacje pozarządowe1
 • IT15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne5
 • płatne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie11
 • podkarpackie2
 • śląskie2
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia1
 • firma30
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
 • inny1
Wróć do listy

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego na staże badawcze

organizator:

Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 15.01.2017

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego na staże badawcze

Program finansowany jest solidarnie przez 21 polskie jednostki naukowe i zapewnia 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na sześciu polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych oraz 4-miesięczne pobyty badawcze na dwóch polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu:

 • nauk społecznych,
 • nauk ścisłych,
 • nauk ekonomicznych,
 • nauk technicznych
 • nauk rolniczych,
 • bibliotekoznawstwa.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji,
stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę
(pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) należy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do dn. 15 stycznia 2017 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl.

NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda została ustanowiona w roku 2014 przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator), przez najważniejsze polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz cztery uniwersytety położone wzdłuż polskiej granicy wschodniej: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Rzeszowski, a także Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
a) Nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 25 listopada,
b) Kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 15 stycznia,
c) W lutym Kapituła, na specjalnym posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu,
d) Realizacja Nagrody rozpoczyna się w październiku w roku przyznania Nagrody.

ZOBOWIĄZANIA UCZELNI
a) stypendium – 3500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora);
– 2500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy magistra lub doktora),
b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni,
c) zapewnienie opieki/pomocy naukowej tutora z dziedziny Laureata, na każdej z uczelni,
d) książki z wydawnictwa uniwersytetów goszczących, z dziedziny Laureata,
e) ewentualnie lektorat języka polskiego.

ZOBOWIĄZANIA LAUREATA/STAŻYSTY
a) 2 miesiące pobytu na każdym z uniwersytetów,
b) wygłoszenie jednego wykładu publicznego oraz ew. sześciu wykładów kursowych w instytucie w którym będzie afiliowany (wg decyzji uczelni),
c) sprawozdanie z pobytu,
d) jeśli wynikiem pobytu Stażysty/Laureata w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata/Stażysty jest umieszczenie w nich informacji o Nagrodzie.

Pełna dokumentacja programu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Kontakt

Studium Europy Wschodniej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. C10
00-927 Warszawa
tel. 22 55 22 555
studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl

Dokumenty

do pobrania