Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci32
 • absolwenci27
 • doktoranci2
 • inni2
Branże-+zaznacz wszystkie
 • audyt2
 • IT7
 • farmacja2
 • matematyka1
 • nieruchomości1
 • usługi finansowe3
 • biologia i biotechnologia1
 • PR i komunikacja2
 • różne5
 • administracja rządowa4
 • HR4
 • marketing i reklama10
 • chemiczna2
 • stosunki międzynarodowe2
 • logistyka3
 • prawo6
 • energetyka2
 • żywność i napoje2
 • sprzedaż3
 • inżynieria7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne30
 • płatne/bezpłatne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie12
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia2
 • firma29
 • instytucja rządowa4
 • samorząd1
Wróć do listy

Konkurs POLONEZ 3 na staże badawcze

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 15.12.2016
termin rozstrzygnięcia: 30.05.2017

Konkurs POLONEZ 3 na staże badawcze

POLONEZ 3 to konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.  

Adresaci konkursu:
Osoby przyjeżdżające z zagranicy, które chcą prowadzić badania naukowe w:

 • jednostkach naukowych;
 • centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
 • bibliotekach naukowych;
 • przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych;
 • jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2016 r.):

 • posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
 • nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu;
 • nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2016 r. (w tym – konkursie POLONEZ 3) lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.

Finansowanie:
Naukowiec otrzymuje:

 • wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy),
 • dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy),
 • grant badawczy,
 • program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty.

Jednostka otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20%. Wnioski w języku angielskim należy złożyć za pomocą systemu OSF: osf.opi.org.pl
Pełna dokumentacja znajduje się w załączniku.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. +48 12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl
www.ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania