Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci34
 • absolwenci28
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • logistyka4
 • różne6
 • inżynieria3
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • farmacja1
 • IT5
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie6
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • HR3
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka3
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe1
 • administracja rządowa5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne6
 • płatne31
 • bezpłatne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • firma27
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs POLONEZ 3 na staże badawcze

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 15.12.2016
termin rozstrzygnięcia: 30.05.2017

Konkurs POLONEZ 3 na staże badawcze

POLONEZ 3 to konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.  

Adresaci konkursu:
Osoby przyjeżdżające z zagranicy, które chcą prowadzić badania naukowe w:

 • jednostkach naukowych;
 • centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
 • bibliotekach naukowych;
 • przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych;
 • jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2016 r.):

 • posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
 • w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
 • nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu;
 • nie występuje w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2016 r. (w tym – konkursie POLONEZ 3) lub wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.

Finansowanie:
Naukowiec otrzymuje:

 • wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy),
 • dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy),
 • grant badawczy,
 • program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty.

Jednostka otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20%. Wnioski w języku angielskim należy złożyć za pomocą systemu OSF: osf.opi.org.pl
Pełna dokumentacja znajduje się w załączniku.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. +48 12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl
www.ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania