Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci2
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • logistyka4
 • prawo5
 • chemiczna2
 • stosunki międzynarodowe2
 • edukacja1
 • sprzedaż4
 • inżynieria7
 • energetyka2
 • audyt2
 • psychologia1
 • IT6
 • farmacja2
 • usługi finansowe2
 • biologia i biotechnologia1
 • PR i komunikacja2
 • żywność i napoje3
 • różne6
 • administracja rządowa4
 • HR3
 • marketing i reklama8
 • matematyka1
 • nieruchomości1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne6
 • płatne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie13
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • firma27
 • instytucja rządowa4
 • samorząd1
Wróć do listy

Climate-KIC Accelerator Programme

organizator:

Climate-KIC Polska

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 09.05.2017

Climate-KIC Accelerator Programme

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KWALIFIKOWANYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH – to pobrania poniżej.

Program realizowany jest w 11 regionach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. W Polsce program prowadzony jest przez partnera Climate-KIC, Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Do kogo skierowany jest program

Program przeznaczony jest dla:

 • początkujących firm (MŚP istniejący na rynku do 3 lat),
 • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
 • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Program grantowy realizowany jest na terenie całego kraju.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w III etapie z zakresu pozyskania inwestora.

Granty
Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys EUR (netto). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej. Zarówno o formie jak i rodzaju działalności decyduje grantobiorca.
W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 94 tys. EUR

Granty mogą zostać przeznaczone na:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle,
 • rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu.

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
 • koszty utrzymania i bieżącej dzielności firmy
 • badania naukowe (realizowane przez pracowników firmy lub firmy zewnętrzne)
 • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Venture Competition
Każdego roku finalista programu grantowego otrzymuje możliwość udziału w Venture Competition.
W ubiegłym roku konkurs Venture Competition odbył się we Frankfurcie. Nagrodami w konkursie były granty o wartości 80 i 50 tysięcy euro na rozwój pomysłu oraz 2 x 10 tys. euro na promocję.
Organizator konkursu pokrywa koszt udziału reprezentanta Polski w finale konkursu.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze
Dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość udziału w wielu szkoleniach (w kraju i zagranicą), doradztwie z zakresu finansów czy własności intelektualnej.
Szkolenia (Masterclasses) realizowane dla uczestników Acceleration Programme prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu w Harwardzie czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dodatkowo organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenia typu.
Szkolenia krajowe w realizowane będą m.in. przez Ernst&Young oraz Radio Wrocław.

REKRUTACJA:
Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania poniżej) i przesłania na jeden z poniższych adresów mailowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 maja 2017 roku.

Kontakt: 

Tomasz Pająk – Kierownik projektu
tel.: (74) 648 04 45
tomasz.pajak@darr.pl
Damian Sowa
tel.: (74) 648 04 18
damian.sowa@darr.pl
Katarzyna Kowalska
tel.: (74) 648 04 43
katarzyna.kowalska@darr.pl

Informacje pochodzą ze strony www.climate-kic.org.pl

Kontakt

Climate-KIC Polska
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław


www.climate-kic.org.pl

Dokumenty

do pobrania