Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Żyj z przyrodą w zgodzie – konkurs plastyczny dla dzieci

organizator:

Zespół Szkół w Rusku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publiczne Przedszkole

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.05.2010

Żyj z przyrodą w zgodzie – konkurs plastyczny dla dzieci

Cele konkursu:

 • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • budzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko w kórym mieszkamy
 • rozwijanie twórczości plastycznej


Regulamin konkursu
:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat
2. Technika oraz format prac- dowalna
3. Termin nadsyłania prac do 28 maja 2010 na adres

Zespół Szkół w Rusku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publiczne Przedszkole
ul. Szkolna 29
63-233 Rusko

4. Prace ocenione będą przez powołane jury  4 czerwca 2010 roku  
5. Przewidziane są 3 nagrody główne oraz wyróżnienia
6. Każda praca powinna zawierać metryczkę:
– imię i nazwisko dziecka  
– wiek
– adres przedszkola
– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca powstała

7. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dziecka do konkursu proszeni
są o załączenie do wysyłanych prac koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym
8. Wystawę prac będzie można obejrzeć na stronie Prezedszkola w Rusku

Informacje pochodzą ze strony www.nowa.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Zespół Szkół w Rusku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publiczne Przedszkole
ul. Szkolna 29
63-233 Rusko