Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Życie Polonii w obiektywie – konkurs fotograficzny

organizator:

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2010

Życie Polonii w obiektywie – konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „Życie Polonii w obiektywie…”

Przeglądając album polonijnych zdjęć…

1 lutego 2010 roku rusza konkurs fotograficzny pt.: „Życie Polonii w obiektywie…”, organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Press Club Polska.

Konkurs skierowany jest do wszystkich Polaków mieszkających poza granicami Polski. Organizatorzy zachęcają Rodaków mieszkających za granicą do przesyłania zdjęć wykonanych w 2009 roku, na których uchwycili ważną chwilę, moment, zdarzenie, ludzi czy miejsca związane z życiem Polonii…

Fotografie oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą: Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński oraz 3 profesjonalnych fotografów: Jacek Marczewski, Rafał Milach oraz Tomasz Tomaszewski.

Zwycięzca otrzyma nagrodę 3 000 zł, laureat drugiego miejsca 2 000 zł, a uczestnik który uplasuje się na trzecim miejscu – 1 000 zł.

Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu fotograficznego będzie także prezentacja najciekawszych zdjęć na wystawie, specjalnie zorganizowanej w połowie roku w Domu Polonii w Warszawie.

Termin nadsyłania fotografii konkursowych mija 31 marca 2010 roku.

Uczestnicy mogą przesyłać swoje prace (czyli zdjęcia z dokładnym uzasadnieniem ich wyboru) tradycyjną pocztą (zarówno odbitki jak i w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD) albo e-mailem na adres: konkurs.swp@gmail.com

Warunki udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział tylko Polacy mieszkający stale za granicą.
2. Tematyka prac powinna być związana z tytułem konkursu „Życie Polonii w obiektywie”.
3. Na konkurs będą przyjmowane prace wykonane w 2009 roku, w przypadku reportaży liczy się data wykonania ostatniego zdjęcia.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do pięciu zdjęć pojedynczych oraz do trzech reportaży (reportaż może składać się maksymalnie z dwunastu zdjęć).
5. Prace na konkurs będą przyjmowane w postaci odbitek (format minimalny 18x24cm) lub w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD. Zdjęcia w formie cyfrowej muszą być w rozdzielczości 300 dpi, długość dłuższego boku 21 cm, RGB lub grayscale, dopuszczalne formaty: TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością (bez kompresji).
6. Nazwa pliku powinna zawierać godło autora jednocyfrowy numer fotografii (w przypadku reportaży numer zdjęcia w cyklu) oraz tytuł wg wzoru:
– Prace pojedyncze: godło_numerfotografii_tytuł.jpg;
– Reportaże: godło_numerreportażu_numerfotografiiwreportażu_tytuł.jpg.
7. Nadesłane prace fotograficzne opatrzone godłem autora powinny mieć dołączoną kopertę zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
8. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć:
– oświadczenie, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych prac,
– oświadczenie woli o bezpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do nadesłanych prac na polach eksploatacji wskazanych przez organizatorów konkursu i związanych wyłącznie z konkursem. Powyższe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

9. Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
10. Nadesłanych na konkurs prac organizatorzy nie zwracają.

Adres nadsyłania prac konkursowych:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
POLSKA
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”

Informacje pochodzą ze strony www.wspolnota-polska.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa