Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci57
 • absolwenci57
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie62
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa4
 • samorząd28
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Żużlem w obiektyw Żużlowe Zdjęcie Roku" – II edycja konkursu fotograficznego

organizator:

Warszawskie Towarzystwo Speedwaya

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.02.2011

"Żużlem w obiektyw Żużlowe Zdjęcie Roku" – II edycja konkursu fotograficznego

Organizatorem konkursu „Żużlem w obiektyw Żużlowe Zdjęcie Roku” jest Warszawskie Towarzystwo Speedwaya z siedzibą w Warszawie.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Udział w konkursie może wziąć każdy. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. W konkursie nie przewidziano podziału na amatorów i profesjonalistów.

Przedmiotem fotografii powinna być szeroko pojęta tematyka sportu żużlowego. W konkursie mogą brać udział zdjęcia wykonane jedynie w okresie 1.01.2010 – 31.12.2010. Maksymalnie nadesłać można 5 prac konkursowych. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet. prace w formacie JPG o wymiarach min 1600×1200 należy nadsyłać na adres foto@zuzlemwobiektyw.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

Termin zbierania prac konkursowych mija 25 lutego 2011 r. o godzinie 20:00. Powyższe terminy są nie przekraczalne i dotyczą rzeczywistego dotarcia zdjęć na adres organizatora. Do każdej wiadomości e-mail zawierającej prace konkursowe, należy dołączyć formularz (w formie załącznika w formacie pliku tekstowego) zawierający:

 • tytuł pracy
 • nazwę fotografowanego obiektu
 • miejsce wykonania zdjęcia
 • orientacyjną datę wykonania zdjęcia
 • dane kontaktowe uczestnika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail)

W treści formularza musi znaleźć się dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawskie Towarzystwo Speedwaya z siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 18/77, w celach związanych z wyłonieniem Laureatów Konkursu „Żużlem w Obiektyw Żużlowe Zdjęcie Roku”, a także opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w wynikach Konkursu na stronie www.zuzlemwobiektyw.pl oraz w mediach, w czasie wystawy, oraz innych wydawnictwach, w których prezentowane będą prace konkursowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje im prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

W konkursie mogą brać udział prace, które były już wcześniej publikowane w mediach. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych będą automatycznie odrzucone. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność). Dopuszcza się również konwersję zdjęcia kolorowych na czarno-białe i sepię. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej konkursu oraz stronie internetowej organizatora, patronów medialnych oraz partnerów konkursu. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na wystawach pokonkursowych, a także materiałach promujących konkurs w prasie, radiu, telewizji oraz stronach internetowych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.

Zwycięzcę wybierze powołane przez organizatora Jury. W skład Jury wchodzić będą przedstawiciele sponsorów, patronów medialnych oraz merytorycznych, a także zawodników.

Wręczenie nagrody głównej odbędzie się podczas wystawy podsumowującej konkurs. W kategorii „nagroda publiczności” nagrodę uzyska praca, która uzbiera najwięcej głosów w głosowaniu kibiców.

Informacje pochodzą ze strony
www.zuzlemwobiektyw.pl

Kontakt

Warszawskie Towarzystwo Speedwaya
ul. Lasek Brzozowy 18/77
02-792 Warszawa

foto@zuzlemwobiektyw.pl
www.zuzlemwobiektyw.pl