Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Zostań małym designerem" – konkurs plastyczny dla dzieci

organizator:

KLUDI Armaturen Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

"Zostań małym designerem" – konkurs plastyczny dla dzieci

W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku do 12 lat, co oznacza, że w chwili przystąpienia do konkursu (zgłoszenie pracy w Serwisie Internetowym) nie ukończyły 13 roku życia. Z uwagi na niepełnoletniość Uczestnicy Konkursu są prezentowani przez Opiekunów, którzy w imieniu Uczestników zgłaszają do Konkursu Projekty w formie zdjęć/skanów lub wykonane techniką komputerową. Opiekunem musi być osoba pełnoletnia, będąca opiekunem prawnym Uczestnika Konkursu, która podczas rejestracji jest w stanie potwierdzić, że Uczestnik jest autorem Projektu, i w jego imieniu wyrazić zgodę na zasady Regulaminu.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia dzieci
 • zwrócenie uwagi dzieci na otaczające je przedmioty codziennego użytku, ich walory praktyczne i estetyczne
 • promowanie dobrego wzornictwa wśród dzieci i dorosłych

Konkurs polega na możliwości uzyskania nagród pieniężnych i rzeczowych w zamian za stworzenie Projekt, który przedstawia niecodzienny, ciekawy pomysł na źródło wody w domu (np. bateria kuchenna, bateria łazienkowa, prysznic), zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Projekty – prace plastyczne mogą być płaskie lub przestrzenne, wykonane dowolna technika, a także technika komputerową. Każdy uczestnik może stworzyć, a następnie zgłosić do Konkursu za pośrednictwem Opiekuna maksymalnie 7 prac plastycznych, w termie do dnia 30 kwietnia 2011r. włącznie. Opiekun, w imieniu Uczestnika, zgłasza do Konkursu Projekt w formie zdjęcia/skanu lub wykonany technika komputerową. Wszystkie zgłoszone prace powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

 • dopuszczalne formaty: JPG, GIF, PNG
 • minimalna rozdzielczość: 200 x 200 pikseli, maksymalny rozmiar 2MB

Udział danego uczestnika w Konkursie rozpoczyna się w momencie zgłoszenia przez Opiekuna zdjęcia/skanu Projektu do konkursu i umieszczenia do w Serwisie Internetowym. Dokonanie tej czynności oznacza zarazem, że Opiekun danego uczestnika zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na zastosowanie się do zasad w nim opisanych, a także oznacza zgodę Opiekuna na nieodpłatna publikację Projektu w Serwisie Internetowym. Zgodę tę Opiekun musi wyrazić również poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w trakcie zgłaszania Projektu. Udzielona w niniejszy sposób zgoda obejmować będzie zgodę na publikację wizerunku Uczestnika Konkursu lub innej osoby w przypadku, gdyby zgłoszone zdjęcie przedstawiało taki wizerunek. Zdjęcia/skany umieszczone w Serwisie Internetowym nie będą zmieniane czy poprawiane przez Organizatora (za wyjątkiem zmiany ich formatu lub objętości) ani przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym Uczestnik otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie przyjęcia pracy do Konkursu.

Do dnia 30 kwietnia 2011r. każda osoba odwiedzająca portal domplusdom.pl i zarejestrowana na tym portalu będzie mogła za ich pośrednictwem zagłosować na Projekty, zamieszczone w Serwisie Internetowym. Autorzy 5 Projektów, które w tygodniowych plebiscytach internautów otrzymają największą liczbę głosów „Lubię to!” otrzymają nagrody od Organizatora Konkursu, dodatkowo Uczestnik, który w terminie od 1 marca 2011 do 30 kwietnia 2011 otrzyma największa ilość głosów „Lubię to!” otrzyma nagrodę dodatkową od Organizatora Konkursu.

Każda osoba odwiedzająca profil konkursu na portalu społecznościowym Facebook i zarejestrowana na tym portalu będzie mogła oddać głos na dowolna liczbę Projektów, jednakże nie więcej niż jeden głos na dany projekt

Jeżeli dwie lub więcej Prac plastycznych uzyska tę samą liczbę punktów przyznanych przez internautów, to o pozycji danego Projektu decyduje wyłącznie Organizator. Stan głosowania będzie widoczny w Serwisie Internetowym przez cały czas trwania konkursu.

Wszystkie Projekty zgłoszone do Konkursu w formie zdjęcia/skanu lub wykonane techniką komputerową i zgodne z Regulaminem zostaną ocenione przez Jury pod kątem kreatywności, oryginalności oraz najlepszego odzwierciedlenia idei Konkursu. Spośród wszystkich zgłoszonych projektów Jury wybierze najlepsze, przyznając im następujące nagrody:

 • nagrody za I, II i III miejsce
 • nagrody wyróżnienia

Zdobycie nagrody internautów nie jest przeszkodą w rywalizowaniu Projektu o jedną z głównych nagród. Wyłonienie najlepszych Projektów przez Jury odbędzie się w terminie do 20 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, zaś lista laureatów zostanie ogłoszona w Serwisie Internetowym w terminie 1 czerwca 2011.

Każdy Projekt zgłoszony do Konkursu może zdobyć maksymalnie dwie nagrody: nagrodę w plebiscycie internautów i jedną z nagród przyznanych przez Jury. Trzej uczestnicy, których prace w tygodniowych głosowaniach internautów zdobędą największą ilość głosów w plebiscycie internautów, otrzymają od Organizatora nagrodę rzeczową w postaci wydawnictwa książkowego „D.E.S.I.G.N”.

Uczestnik, który w czasie trwania plebiscytu internautów w Serwisie Internetowym otrzyma największa ilość głosów wygrywa nagrodę w postaci pufa Miuki KOKO.

Uczestnicy Konkursu, których Prace plastyczne zostały najwyżej ocenione przez Jury, otrzymują:

 • I miejsce – 3000 PLN oraz pufa Miuki JAJO o wartości 450 PLN
 • II miejsce – 2000 PLN oraz pufa Miuki JAJO o wartości 450 PLN
 • III miejsce – 1000 PLN oraz pufa Miuki JAJO o wartości 450 PLN

W przypadku nagród – wyróżnień:

 • nagrodę rzeczową w postaci pufa Miuki KOKO o wartości 250 PLN
 • nagrodę rzeczową w postaci krzesła Panton Junior firmy Vitra o wartości 500 PLN
 • nagrodę rzeczową w postaci wieszaka Hang It All firmy Vitra o wartości 780 PLN
 • nagrody rzeczowe w postaci 12 zestawów klocków LEGO o wartości 123 PLN

Informacje pochodzą ze strony www.domplusdom.pl

Kontakt

KLUDI Armaturen Sp. z o.o.
ul. Kremsera 1
45-533 Opole


www.domplusdom.pl