Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Zostań Inżynierem" – konkurs na projekt budowy domu jednorodzinnego

organizator:

B-Act Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

"Zostań Inżynierem" – konkurs na projekt budowy domu jednorodzinnego

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, który:

 • planowo zakończy edukację na poziomie szkoły średniej w 2011 roku
 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • samodzielnie opracuje jeden z tematów, dotyczący koncepcji budowy domu jednorodzinnego na podstawie rysunków i niezbędnych założeń do istniejącego projektu budowlanego i wyślę bądź dostarczy go wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz kopiami świadectw, na adres:

B-Act Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz

z dopiskiem „konkurs” do dnia 31.V.2011.

Podstawą uczestnictwa w konkursie będzie złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z kopiami świadectw i opracowaniem koncepcji budowy domu jednorodzinnego wykonanego na podstawie rysunków i niezbędnych założeń do istniejącego projektu budowlanego.

Uczestnik może dokonać wyboru jednego z dwóch tematów prac:

 • opracowanie koncepcji budowy inteligentnego budynku domu jednorodzinnego
 • opracowanie koncepcji budowy ekologicznego budynku domu jednorodzinnego

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedno samodzielnie przygotowane opracowanie.

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi uczestnikami konkursu, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu Konkursu, polegającego na przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych. Wyselekcjonowane osoby zostaną zaproszone do współpracy na okres próbny, po którym ostatecznie zostaną wybrani laureaci konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia otrzymanych opracowań z powodu niespełnienia warunków konkursu lub ich złej jakości technicznej, bez porozumienia z uczestnikami konkursu.

Zgłoszone opracowania nie podlegają zwrotowi uczestnikowi konkursu.

Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nie ograniczone prawa autorskie do przekazanych opracowań. Uczestnik jednocześnie upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przedmiotu niniejszego konkursu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem numeru podanego w formularzu zgłoszeniowym, o terminie rozpoczęcia współpracy i podpisania stosownych umów.

Informacje pochodzą ze strony www.b-act.com.pl

Kontakt

B-Act Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz
tel.: (52) 321 25 49
tomaszk@b-act.com.pl
www.b-act.com.pl