Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Zobacz Anioła! – Aniołowie są wśród nas" konkurs fotograficzny

organizator:

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.09.2011

"Zobacz Anioła! – Aniołowie są wśród nas" konkurs fotograficzny

Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw wrażliwości na obecność aniołów (natchnień, opieki, pomocy) w życiu człowieka
 • fotograficzna prezentacja treści związanej z tematyką anielską

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku życia i dorośli (18 lat i powyżej).

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie lub 3 zestawy zdjęć do 5 fotografii w zestawie. Fotografie mogą być zarówno w poziomie i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wykonane metodą cyfrową lub analogową. W kategorii do lat 18 dopuszczalny format to: 18x24cm i 20x30cm. W kategorii dorośli zalecany format zdjęć to 30x40cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach zdjęć dopuszcza się formaty mniejsze, przy czymminimalna wielkość zdjęcia w zestawie to 15x21cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.

Bezwarunkowo do pracy w formie papierowej należy dołączyć fotografie w postaci elektronicznej (płyta CD lub przesłane pocztą elektroniczną) zapisane lub zeskanowane w rozdzielczości 300dpi, w rozmiarze fotografii, w formacie .jgp bez kompresji. Zdjęcia dostarczone tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Niedozwolony jest fotomontaż zdjęć. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 12 września 2011 roku. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby organizatora. zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie następującymi danymi: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail autora zdjęć lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich).

Organizator informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnej przez uczestnika Konkursu zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu.

Fotografie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub przesyłać na adres:

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
01-493 Warszawa

z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Zobacz Anioła”.

Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac uszkodzonych przez pocztę/kuriera.

Harmonogram konkursu:

 • nadsyłanie prac – do dnia 12 września 2011
 • ocena jury – do dnia 17 września 2011
 • zawiadomienie o werdykcie jury – do dnia 20 września 2011
 • wernisaż pokonkursowy dnia 24 września br. podczas pikniku rodzinnego „Z aniołami na Bemowie” w galerii Anielska.com.pl, ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych.

 • I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
 • II miejsce – nagroda rzeczowa, w postaci gadżetów fotograficznych na łączną kwotę 500 zł
 • III miejsce – nagroda rzeczowa, w postaci gadżetów fotograficznych na łączną kwotę 250 zł

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody przez Organizatora drogą e-mailową lub listowną. Nagroda dla Laureatów Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres.

Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego MICHAEL. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” i umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu konkursu umieszczone w galerii Anielska.com.pl. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami autorów.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego MICHAEL oraz redakcji dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.

Informacje pochodzą ze strony www.michael.waw.pl

Kontakt

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
01-493 Warszawa
tel.: (22) 638 63 66
biuro@osrodek-michael.waw.pl
www.michael.waw.pl