Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Złoty Medal Chemii – konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską

organizator:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Złoty Medal Chemii – konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie zrealizowane od 1 października 2010 do 1 października 2011 w dziedzinie chemii i fizyki oraz prace na styku chemii i biologii lub fizyki i biologii. Preferowane będą projekty z szeroko rozumianej chemii fizycznej oraz prace na pograniczu chemii fizycznej i biologii/biochemii.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące materiały:

 • podstawowe dane osobowe, telefon, e-mail oraz adres do korespondencji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu
 • CV z opisem przebiegu studiów, listę ocen, uzyskane stypendia/nagrody
 • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej
 • zaleca się dołączenie pracy licencjackiej/inżynierskiej
 • opinię promotora
 • informacje o ewentualnych publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych, itp.

Termin zgłoszeń upływa dnia 30 września 2011. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 31 października. Prezentacje finalistów przewidywane są na 14 listopada, a ogłoszenie końcowych wyników na 1 grudnia.

Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną zaproszeni do przedstawienia wyników swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej w formie dziesięciominutowej prezentacji.

Laureaci konkursu otrzymają:

 • za I miejsce – Złoty Medal Chemii i 10 tyś. zł
 • za II miejsce – 5 tyś. zł
 • za III miejsce – 2,5 tys. zł
 • dodatkowo 4 wyróżnienia po 1000 zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów

Finaliści konkursu uzyskają ponadto możliwość odbycia stażu naukowego i możliwość bezpłatnego realizowania badań w laboratoriach Instytutu w formie krótko lub długoterminowych projektów. Badania te mogą stać się podstawą pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres medal_chemii@ichf.edu.pl lub pocztą na adres:

Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Medal Chemii”.

Informacje pochodzą ze strony www.ichf.edu.pl

Kontakt

Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa


www.ichf.edu.pl