Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci39
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe26
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie42
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Zima w pastelowych barwach – konkurs dla przedszkolaków

organizator:

Samorządowe Przedszkole Nr 92 Dworek na Krzemionkach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.01.2010

Zima w pastelowych barwach – konkurs dla przedszkolaków

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane w dowolnej technice płaskiej przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli, zgodne z tematem konkursu. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac. Prace oceniane będą pod względem  oryginalności, samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metryczkę,  zawierającą :

– nazwę i adres przedszkola, adres e- mail, telefon;
– imię i nazwisko, wiek twórcy pracy;
– imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega też sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac w środkach masowego przekazu. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym.

Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście do dnia 8 stycznia 2010r na adres:

Samorządowe Przedszkole Nr 92
„Dworek na Krzemionkach”
ulica Krzemionki 33
30-525 Kraków

Informacje pochodzą ze strony nowa.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 92 Dworek na Krzemionkach
ul. Krzemionki 33
30-525 Kraków
(012) 656 04 73