Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne16
 • naukowe15
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe3
 • mazowieckie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
Wróć do listy

Zima w pastelowych barwach – konkurs dla przedszkolaków

organizator:

Samorządowe Przedszkole Nr 92 Dworek na Krzemionkach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.01.2010

Zima w pastelowych barwach – konkurs dla przedszkolaków

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane w dowolnej technice płaskiej przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli, zgodne z tematem konkursu. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac. Prace oceniane będą pod względem  oryginalności, samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metryczkę,  zawierającą :

– nazwę i adres przedszkola, adres e- mail, telefon;
– imię i nazwisko, wiek twórcy pracy;
– imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega też sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac w środkach masowego przekazu. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac koperty ze znaczkiem i adresem zwrotnym.

Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście do dnia 8 stycznia 2010r na adres:

Samorządowe Przedszkole Nr 92
„Dworek na Krzemionkach”
ulica Krzemionki 33
30-525 Kraków

Informacje pochodzą ze strony nowa.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Nr 92 Dworek na Krzemionkach
ul. Krzemionki 33
30-525 Kraków
(012) 656 04 73