Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zaprojektuj logo promujące konkurs na najlepsze projekty infrastrukturalne

organizator:

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.05.2010

Zaprojektuj logo promujące konkurs na najlepsze projekty infrastrukturalne

Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logo) Konkursu
„Przyjazna Wieś”, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającego
rolę promocyjną oraz informacyjną.
2. Wyłonione w Konkursie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Konkursu
„Przyjazna Wieś”, zarówno w formie papierowej (banery) jak i elektronicznej na stronach
internetowych instytucji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
3. Uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż dwóch projektów.
4. Projekt musi spełniać następujące kryteria:
a. być niezależny od środków powielania (uniwersalny) i łatwy do skalowania,
b. nadawać się do wykorzystania na materiałach promocyjnych i informacyjnych (plakaty, banery),
c. projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania,
d. składać się z kombinacji znaku graficznego i wyrazów zawierających nazwę konkursu,
e. logo może być wykonane w dowolnym kształcie, dowolnych kolorach oraz dowolnej czcionce.

5. Pracę konkursową należy wykonać:
• w formie kolorowego wydruku w rozmiarze 15 cm x 15 cm w formacie A4. Na odwrocie powinno znaleźć się hasło 6-cyfrowe.
• w formie czarno-białego wydruku w rozmiarze 15 cm x 15 cm w formacie A4. Na odwrocie powinno znaleźć się hasło 6-cyfrowe.
• w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie wektorowym cdr lub eps lub w formatach BMP lub JPG, 300 DPI. Nośnik powinien być oznaczony hasłem 6-cyfrowym, identycznym jak w wersji papierowej.
6. Do projektu należy dołączyć kopertę z tym samym hasłem 6-cyfrowym, które widnieje na pracach, z dopiskiem: Konkurs na logo Konkursu „Przyjazna Wieś”. W kopercie należy umieścić: powtórzone hasło 6-cyfrowe, zgłoszenie konkursowe oraz oświadczenie.

W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną dostarczone do Organizatora do dnia
17 maja 2010 r.,
do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie na adres
Organizatora:
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
pokój nr 481
z dopiskiem „Konkurs na logo Konkursu „Przyjazna Wieś”.

Informacje pochodzą ze strony www.mazowieckie.ksow.pl

Kontakt

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. (22) 623 18 19, (22) 623 25 84