Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zaprojektuj bilet czasowy komunikacji miejskiej

organizator:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, sp. z o. o. we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.01.2010

Zaprojektuj bilet czasowy komunikacji miejskiej

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego biletu czasowego, który wejdzie do powszechnego obiegu w autobusach i tramwajach wrocławskiego MPK.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany w szczególności do studentów Akademii Sztuk Pięknych, uczniów szkół plastycznych, studentów kierunków związanych z grafiką komputerową i reklamą, ale także osób uzdolnionych plastycznie.

Na Konkurs można nadesłać wyłącznie 1 do 3 projektów graficznych biletu czasowego.

Główną nagrodą w Konkursie są 2 tysiące złotych oraz realizacja zwycięskiego projektu.

Do Konkursu przyjmowane będą jedynie projekty w formacie JPG i PDF. Autorzy winni nadsyłać projekty nie przekraczające 1,2 MB wielkości, ale nie mniejsze niż 700 KB. Twórcy trzech najlepszych projektów będą zobowiązani do stworzenia wersji projektu do druku, która spełni parametry i wymogi drukarni. Wzór biletu czasowego musi być zgodny z obowiązującym Zarządzeniem nr 22/05 Prezydenta Wrocławia z dnia  31 maja 2005 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miejskiego Wrocławia. (Zarządzenie w załączniku). Autor zwycięskiego projektu musi dokładnie opisać parametry użytych kolorów w systemie CMYK.

Uczestnicy muszą uwzględnić, że:
– bilet czasowy winien zachować wymiary biletu jednorazowego tj. 70 mm x33 mm,
– bilet czasowy winien być zabezpieczony hologramem o wymiarach i lokalizacji jak na bilecie jednorazowym tj. 33 mm x5 mm, odstęp od krawędzi biletu winien wynosić 3 mm,
– szata graficzna biletu czasowego winna gwarantować jego czytelność,
– na bilecie czasowym winno być zamieszczone logo Miasta Wrocławia, seria i numer biletu, nominał, rodzaj biletu  jak i  informacje : „zachować do kontroli”, „wrocławska   komunikacja zbiorowa” oraz „tu kasować zaraz po wejściu do pojazdu”,.
– na bilecie czasowym trzeba wygospodarować wolne miejsce na rząd cyfr nanoszonych przez kasownik, które zapewni czytelność.

Uczestnicy Konkursu, projekty spełniające w/w parametry muszą przesyłać na adres
e-mailowy: konkurs@mpk.wroc.pl z dopiskiem „Konkurs na projekt biletu czasowego”. Mogą to też zrobić poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Termin przyjmowania prac kończy się w dniu 10 stycznia 2010 roku.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, sp. z o. o. we Wrocławiu
.
.


www.zbiletemtaniej.pl, www.mpk.wroc.pl