Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Zamojskie Foto Wydarzenie 2009 – II edycja

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2010

Zamojskie Foto Wydarzenie 2009 – II edycja

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza wszystkich fotografujących do nadsyłania prac, najlepiej dokumentujących wydarzenie kulturalne, sportowe, polityczne, społeczne mające miejsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w Zamościu.

Cele Konkursu:

1. Promocja Zamościa.
2. Prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej.
3. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń.
4. Kształtowanie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań fotografią.
5· Promocja uzdolnionych młodych autorów.

Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:

I – do 16 lat,
II – powyżej 16 lat.

Warunki uczestnictwa:

1. Tematyką konkursu są wydarzenie kulturalne, sportowe, polityczne, społeczne mające miejsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w Zamościu.Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji.
2. Autor może nadesłać do 10 zdjęć (czarno-białych lub barwnych o formacie minimum A4) zgodnych z tematem konkursu.
3· Każdy nadesłany fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając: imię i nazwisko, wiek – kategoria, tytuł pracy, adres, telefon oraz kraj
4· Zdjęcia należy przesyłać w postaci plików, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: mdkzamoscasz@poczta.onet.pl (wielkość plików nie może przekroczyć 10MB). W mailu powinny się znaleźć pełne dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres, kontakt.
5· O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, pocztową lub telefoniczną

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać do 31 stycznia 2010 r z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 marca 2010 r.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne, wręczone na wystawie pokonkursowej,

Informacje pochodzą ze strony:
www.mdk.zam.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu
ul. Kamienna 20
22-400 Zamość
(084) 638 44 46
mdkzamosc@poczta.onet.pl
www.mdk.zam.pl