Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"your POINT of VIEW" Studencki Konkurs Ideowy Urbanistyczno-Architektoniczny

organizator:

LandProp Services Sp. z o.o.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

"your POINT of VIEW" Studencki Konkurs Ideowy Urbanistyczno-Architektoniczny

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem estetycznym i funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej u zbiegu Alei Jana Pawła II i ulicy Jerzego Waszyngtona w Gdyni.

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni studenci uczelni wyższej. Jako osoby indywidualne w konkursie mogą uczestniczyć tylko studenci wydziałów architektury. W konkursie mogą uczestniczyć zespoły liczące od 2 do 4 osób, pod warunkiem, że w każdym zespole co najmniej jedna osoba jest studentem wydziału architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) lub architektury wnętrz.

Konkurs polega na zaprojektowaniu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini” w Gdyni i wpisaniu go w kontekst Nadmorskiej Strefy Prestiżu Miejskiego.

Konkurs przeprowadzany jest w terminie 30 marca 2011 roku – 5 czerwca 2011 roku, z tym że prace konkursowe przyjmowane są do dnia 16 maja 2011 roku do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

– wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie www.yourpointofview.pl wraz z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z regulaminem Konkursu i go zaakceptował

– przesłanie na adres Organizatora zaklejonej koperty z dopiskiem „your POINT of VIEW – praca konkursowa”, w której znajdować się będą:

 • płyta CD z pracą konkursową, której nazwą będzie ośmioznakowy kod, wybrany przez uczestnika
 • zaklejona koperta opatrzona tym samym, ośmioznakowym kodem, co płyta CD (w kopercie winna się znajdować wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa, a w przypadku uczestnictwa zespołowego wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe wszystkich członków zespołu)
 • dostarczenie do biura Organizatora w Gdyni osobiście lub pocztą kurierską wymaganego opracowania, będącego przedmiotem Konkursu w opisany powyżej sposób nie później niż do dnia 16 maja 2011 roku do godziny 16:00 na adres:

LandProp Services Sp. z o. o.
ul. Hryniewickiego 8a
81-340 Gdynia

z dopiskiem na kopercie „your POINT of VIEW – praca konkursowa”.

Elementami obowiązkowymi opracowania są: Plansza 1, Plansza 2, w wersji elektronicznej, w osobnych plikach, w formacie .pdf, na płycie CD, której tytułem jest ośmioznakowy kod, wybrany dowolnie przez uczestnika konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • kreatywność
 • harmonijne wpisanie projektu w kontekście otoczenia
 • atrakcyjność miejsca także poza sezonem letnim
 • możliwość ciekawej aranżacji plenerowych imprez i wydarzeń kulturalnych
 • techniczne możliwości realizacji
 • zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (warunek konieczny)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 czerwca 2011 roku na stronie internetowej www.yourpointofview.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników Konkursu, która zostanie podana do wiadomości uczestników najpóźniej na 3 dni przed planowaną zmianą, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.yourpointofview.pl.

W konkursie przyznane zostaną nagrody w formie nabycia przez Organizatora praw autorskich do pracy, za kwotę:

 • I nagroda: 6000 zł
 • II nagroda: 4500 zł
 • III nagroda: 3000 zł

W konkursie przyznane zostaną także wyróżnienia dodatkowe dla 6 uczestników wycieczki dwuosobowe w obie strony promem z Gdyni do Szwecji z jednodniowym pobytem w Karlskronie, ewentualnie inne nagrody. Wyróżnienia dodatkowe mogą być przyznane autorom prac nagrodzonych lub innym uczestnikom Konkursu według uznania Organizatora.

Wszyscy uczestnicy przystępując do Konkursu oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich do przekazanych materiałów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i majątkowej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez indywidualnych uczestników Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów) do celów marketingowych, a w szczególności do publikacji w prasie, Internecie lub prezentacji w innych mediach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na ekspozycję wybranych prac w budynku Politechniki Gdańskiej, w Centrum Gemini w Gdyni oraz w Galerii „Ratusz” w Gdyni w terminach wskazanych przez Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.yourpointofview.pl

Kontakt

LandProp Services Sp. z o.o.
ul. Hryniewickiego 8a
81-340 Gdynia

konkurs@yourpoinofview.pl
www.yourpointofview.pl