Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema"

organizator:

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2011

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema"

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku ogłasza XXXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”.

Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia; zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach, klubach i związkach twórczych.

Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informacje o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, data urodzenia oraz krótka nota bibliograficzna).

Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

Przyznane będą nagrody specjalne: Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dla laureata z Płocka, Dyrektora Instytutu Wydawniczego PAX za debiut autorowi, który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu należy zaznaczyć przy godle autora), Redaktora naczelnego Ogólnopolskiego Pisma „ZNAJ” Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata, redaktora Naczelnego miesięcznika „Nasz Głos” katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2011 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Zestawy wierszy na konkurs należy nadsyłać do 15 października 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock

z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”.

Informacje pochodzą ze strony www.naszglos.civitaschristiana.pl

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock


www.naszglos.civitaschristiana.pl