Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci65
 • absolwenci66
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne24
 • naukowe38
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe5
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa15
 • samorząd21
 • inny2
Wróć do listy

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema"

organizator:

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2011

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema"

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku ogłasza XXXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”.

Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia; zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach, klubach i związkach twórczych.

Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informacje o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, data urodzenia oraz krótka nota bibliograficzna).

Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

Przyznane będą nagrody specjalne: Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dla laureata z Płocka, Dyrektora Instytutu Wydawniczego PAX za debiut autorowi, który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu należy zaznaczyć przy godle autora), Redaktora naczelnego Ogólnopolskiego Pisma „ZNAJ” Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata, redaktora Naczelnego miesięcznika „Nasz Głos” katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2011 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Zestawy wierszy na konkurs należy nadsyłać do 15 października 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock

z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”.

Informacje pochodzą ze strony www.naszglos.civitaschristiana.pl

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock


www.naszglos.civitaschristiana.pl