Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema"

organizator:

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2011

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema"

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku ogłasza XXXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”.

Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia; zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach, klubach i związkach twórczych.

Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informacje o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, data urodzenia oraz krótka nota bibliograficzna).

Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

Przyznane będą nagrody specjalne: Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dla laureata z Płocka, Dyrektora Instytutu Wydawniczego PAX za debiut autorowi, który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu należy zaznaczyć przy godle autora), Redaktora naczelnego Ogólnopolskiego Pisma „ZNAJ” Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata, redaktora Naczelnego miesięcznika „Nasz Głos” katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2011 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Zestawy wierszy na konkurs należy nadsyłać do 15 października 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock

z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”.

Informacje pochodzą ze strony www.naszglos.civitaschristiana.pl

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock


www.naszglos.civitaschristiana.pl