Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup"

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.09.2015

XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup"

Miejska Biblioteka Puliczna w Koninie ogłasza Konkurs Poetycki „Milowy Słup”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych.
Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane
przez organizatora.
Termin nadsyłania prac:
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 4 września 2015 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62–510 Konin
z dopiskiem: Milowy Słup
Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi w Koninie 9 października 2015r., o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Alfabetyczna lista laureatów zostanie umieszczona 5 października 2015 r. na stronie www.mbp.konin.pl Organizator zastrzega wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień podczas imprezy finałowej
Informacje pochodzą ze strony www.mbp.konin.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin
tel. 63 242 85 37
mbp@konin.home.pl
www.mbp.konin.pl