Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Haliny Poświatowskiej

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.09.2011

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Haliny Poświatowskiej

Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Częstochowy i Starosta Częstochowski.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym/ w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej /
 • „debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 lat.

Uczestnicy nadsyłają zestawy wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
Zestaw wierszy opatrzony słownym godłem może zawierać maksymalnie do pięciu tekstów poetyckich.
Prace konkursowe wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4 należy przesłać w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ pod adresem sekretariatu konkursu w terminie do 5 września 2011 r.

Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane. W nadesłanej korespondencji / w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe/ należy podać: imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną autora wierszy. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu w wydawnictwach pokonkursowych, w celach promocyjnych w kolejnych edycjach konkursu oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Informacja pochodzi ze strony: www.rok.czestochowa.pl

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel.: 34 324 46 51
wozniak@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl