Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci38
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd19
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Haliny Poświatowskiej

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.09.2011

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Haliny Poświatowskiej

Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Częstochowy i Starosta Częstochowski.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym/ w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej /
 • „debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 lat.

Uczestnicy nadsyłają zestawy wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
Zestaw wierszy opatrzony słownym godłem może zawierać maksymalnie do pięciu tekstów poetyckich.
Prace konkursowe wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4 należy przesłać w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ pod adresem sekretariatu konkursu w terminie do 5 września 2011 r.

Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane. W nadesłanej korespondencji / w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe/ należy podać: imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną autora wierszy. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu w wydawnictwach pokonkursowych, w celach promocyjnych w kolejnych edycjach konkursu oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Informacja pochodzi ze strony: www.rok.czestochowa.pl

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel.: 34 324 46 51
wozniak@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl