Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci66
 • absolwenci67
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie66
 • międzynarodowe4
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny2
Wróć do listy

XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup"

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2010

XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup"

Cele konkursu:

 • inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej
 • ujawnienie talentów
 • stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Z okazji Roku Chopinowskiego organizator ogłasza dodatkową – nieobowiązkową – kategorię – „CHOPIN 2010”. Aby wziąć w niej udział należy do podstawowego zestawu dołączyć jeden wiersz (dotychczas nigdzie niepublikowany) o tematyce chopinowskiej, który będzie osobno oceniany. Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych; w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 10 września 2010 roku. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62–510 Konin

z dopiskiem: Milowy Słup

Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi 22 października 2010 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz okolicznościowe upominki ufundowane przez organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.mbp.konin.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62–510 Konin
tel.: (63) 242 85 37
mbp@konin.home.pl
www.mbp.konin.pl