Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup"

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2010

XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup"

Cele konkursu:

 • inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej
 • ujawnienie talentów
 • stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Z okazji Roku Chopinowskiego organizator ogłasza dodatkową – nieobowiązkową – kategorię – „CHOPIN 2010”. Aby wziąć w niej udział należy do podstawowego zestawu dołączyć jeden wiersz (dotychczas nigdzie niepublikowany) o tematyce chopinowskiej, który będzie osobno oceniany. Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych; w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 10 września 2010 roku. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62–510 Konin

z dopiskiem: Milowy Słup

Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi 22 października 2010 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz okolicznościowe upominki ufundowane przez organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.mbp.konin.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62–510 Konin
tel.: (63) 242 85 37
mbp@konin.home.pl
www.mbp.konin.pl