Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

XXVIII konkurs o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

organizator:

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.11.2018

XXVIII konkurs o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

W 2018 roku odbędzie się XXVIII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

​1. Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

​2. Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2017/2018.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

 • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej – przesłaną pocztą elektroniczną oraz wersję papierową przesłaną na adres podany poniżej,
 • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej,
 • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
 • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1),
 • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 07.12.2018.

3. Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 należy przesłać na adres:

​Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61

50-369 Wrocław

z dopiskiem: KONKURS PKME SEP

​PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 2 listopada 2018. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 na zebraniu PKME SEP.

Informacje pochodzą ze strony pkmesep.wixsite.com

Kontakt

​Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław


pkmesep.wixsite.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1