Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie18
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

XXVII Turniej Jednego Wiersza pt. "Kobieta"

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2010

XXVII Turniej Jednego Wiersza pt. "Kobieta"

Organizatorem XXVII Turnieju Jednego Wiersza pt. „Kobieta” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Cele konkursu:

 • Uczczenie pamięci Teresy Gabrysiewicz – Krzysztofikowej, tomaszowskiej poetki.
 • Pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.
 • Konfrontacje twórczości poetyckiej.
 • Promowanie młodych twórców.

W konkursie mogą wziąć udział poeci (w wieku od 16 lat) piszący w języku polskim. Uczestnicy składają zestaw wierszy związanych tematycznie z tytułem konkursu, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzanych w innych konkursach. Zestawy konkursowe opatrzone słownym godłem mogą zawierać maksymalnie do trzech tekstów poetyckich. Nazwisko, imię, dokładny adres i telefon należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Jeden autor może złożyć tylko jeden zestaw wierszy.

Prace konkursowe z dopiskiem Turniej Jednego Wiersza „Kobieta” (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy) należy przesyłać w czterech egzemplarzach do 31 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nadesłane prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora. W jego skład wejdą literaci i krytycy literatury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie (www.mbptomaszow.pl) po 15 listopada 2010.

Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 27 listopada 2010r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie ogłoszenia wyników.

Informacje pochodzą ze strony www.mbptomaszow.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej
ul. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: (44) 725 03 38

www.mbptomaszow.pl