Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci62
 • absolwenci59
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie17
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe10
 • ogólnopolskie56
 • łódzkie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd22
 • inny1
Wróć do listy

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki TMZŚ w Świeciu

organizator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.05.2012

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki TMZŚ w Świeciu

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki TMZŚ w Świeciu

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu ogłasza XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia.

W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona.

Każdy autor może nadesłać  5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.

Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na adres:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
skrytka pocztowa 42
86-100 Świecie

lub składać w  Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej
ul. Kopernika 2
86-100 Świecie

z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs Literacki”.

Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 18 maja 2012 roku.

Prace powinny być opatrzone godłem, a oddzielna zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2012 roku pisemnie, emailem lub na stronie http://www.tmzs.ras.pl , a nagrody wręczone zostaną podczas „Biesiady Poetyckiej” w czasie trwania XXXVIII ,,Dni Świecia”. Laureaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w terminie określonym przez organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego.

Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 500 złotych, nagrodę za II miejsce 300 zł i nagrodę za III miejsce 200 zł.

Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród.

Szczegółowe informacje dotyczące XXVII OKP można otrzymać wysyłając email na adres: towarzystwo_mzs@wp.pl

Informacje pochodzą ze strony www.bibliotekaswiecie.pl

Kontakt

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
Skrytka Pocztowa 42
86-100 Świecie

towarzystwo_mzs@wp.pl
www.bibliotekaswiecie.pl