Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci51
 • absolwenci47
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne27
 • naukowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie55
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma11
 • instytucja rządowa13
 • samorząd20
 • inny1
Wróć do listy

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta

organizator:

Centrum Kultury Dwór Artusa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w czterech kompletach maszynopisu na adres:

Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6
87- 100 Toruń

z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Tematyka i forma prac jest dowolna. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia (w tym nagrodę za najlepszy pojedynczy wiersz spoza wyróżnionych zestawów). Pula nagród wynosi 8 700 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu grudniu 2011 roku podczas XVII Toruńskiego Festiwalu Książki.

Informacje pochodzą ze strony www.artus.torun.pl

Kontakt

Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6
87- 100 Toruń


www.artus.torun.pl