Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci40
 • absolwenci36
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • artystyczne23
 • naukowe13
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe7
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

organizator:

Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.09.2019

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Organizatorami XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Prace konkursowe należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci zbindowanych wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), a następnie przesłać do 13 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Bierezin”

Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adres: bierezin@gmail.com, w postaci jednego zwartego pliku formatu doc lub rtf (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Bierezin”).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie lub grudniu 2019 roku podczas XIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy oraz gratyfikacje finansowe dla laureata i nominowanych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznych decyzji, jeśli chodzi o wybór wydawcy, redakcję i opracowanie graficzne zwycięskiego tomu wierszy.

Regulamin oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.dom-literatury.pl.

Po więcej konkursów literackich zapraszamy tutaj.

Kontakt

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
tel. 42 636 68 38
kontakt@dom-literatury.pl
www.dom-literatury.pl