Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci93
 • absolwenci90
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni47
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne1
 • artystyczne35
 • naukowe50
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie90
 • międzynarodowe10
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa17
 • samorząd40
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXIX edycja konkursu literackiego Krajobrazy Słowa

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2021
termin rozstrzygnięcia: 28.02.2022

XXIX edycja konkursu literackiego Krajobrazy Słowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają XXIX otwarty konkurs literacki pod hasłem „Krajobrazy Słowa”.

I    Przedmiotem konkursu jest:

 • poezja o dowolnej tematyce,
 • proza  o dowolnej tematyce,
 • proza o tematyce związanej z miastem Kędzierzyn-Koźle.

II    Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia (ukończone 18 lat w dniu zakończenia naboru prac).

III    Harmonogram konkursu

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych – do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Posiedzenie Jury i ogłoszenie wyników – luty 2022 roku.
 3. Wypłata nagród laureatom – do 1 kwietnia 2022 r.
 4. Wydanie antologii pokonkursowej z nagrodzonymi utworami – do 30 kwietnia 2022 r.

IV    Zasady uczestnictwa:

 1. Prosimy o przesłanie prac nigdzie dotąd niepublikowanych (także w Internecie) ani nienagradzanych na innych konkursach.
 2. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany, nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Forma nadsyłania prac konkursowych:
  • zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony dokładnie z pięciu tekstów – kategoria poezja,
  • proza fabularna, poetycka lub eseistyka o całkowitej objętości do 15 stron (format A4, czcionka 12, interlinia 1,5) – kategoria proza,
  • proza fabularna o tematyce związanej z miastem Kędzierzyn-Koźle – Nagroda Prezydenta Miasta.
 4. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym wybranym przez siebie godłem, nawet w przypadku, gdy wysyła prace we wszystkich kategoriach.
 5. Prosimy o dostarczenie tekstów wyłącznie w postaci elektronicznej (w formacie PDF) na adres: krajobrazyslowa@mbpkk.pl. W temacie maila prosimy wpisać jedynie godło. W mailu prosimy o niepodawanie danych osobowych.
 6. W odrębnym mailu na adres elektroniczny: dane@mbpkk.pl należy przesłać informację zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu, e-mail kontaktowy, krótką notkę biograficzną oraz skan uzupełnionej Klauzuli informacyjnej dla konkursu Krajobrazy Słowa (Załącznik nr 1 do pobrania na stronie mbpkk.pl). W temacie maila prosimy wpisać jedynie godło.

V    Ocena zgłoszeń biorących udział w konkursie.

 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne za najlepiej ocenione utwory.
 2. Prace będą oceniane w kategoriach:
 • poezja
 • proza
 1. Kryteria wyboru:
 • walory literackie
 • oryginalność ujęcia tematu.
 1. Mając na uwadze zarówno promocję miasta, jak i wyróżnienie jego znaczenia kulturowego na literackiej mapie Polski postanowiono, że zostanie również przyznana Nagroda Prezydenta Miasta za prozę o tematyce związanej z miastem Kędzierzyn-Koźle. W przypadku niewystarczającego poziomu prac, jury może przyznać Nagrodę Prezydenta Miasta pracy z kategorii proza lub poezja.
 2. Nie będą podlegać ocenie Jury prace laureatów nagród głównych (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle) z poprzednich lat.
 3. Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną o rozstrzygnięciu konkursu.

VI   Nagrody:

 1. Nagrody są ufundowane przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 2. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle przelewem na rachunek bankowy podany przez laureata.
 3. W celu wypłaty nagrody laureat jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych zawierającego następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
 • nazwa banku i numer konta bankowego.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie organizatora: mbpkk.pl

Szukaj innych ciekawych konkursów  w naszej bazie!

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80
sekretariat@mbpkk.pl
mbpkk.pl