Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci21
 • absolwenci20
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie23
 • małopolskie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd10
 • inny2
Wróć do listy

XXIV Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

organizator:

Polski Komitet Olimpijski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.04.2014

XXIV Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie opowiadania o tematyce olimpijskiej.

Utwory powinny na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, adres (z kodem pocztowym) i telefon szkoły ( z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela polonisty – opiekuna.

Opowiadania powinny podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości:

 • własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
 • zasadę fair play i szacunek dla innych,
 • radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą,
 • równowagę między ciałem a umysłem,
 • tradycje sportowe w rodzinie.

Prace należy napisać na komputerze; objętośc tekstu (bez strony tutulowej) nie może przekraczać 8 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5).

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych opowiadań biorąc pod uwagę:

 • adekwatność treści utworów do celów konkursu,
 • oryginalność przekazu,
 • poprawność językową.

Autorzy zwycięskich opowiadań otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie dyplomy i upominki.

Organizator z góry dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Regulamin konkursu znajduje się: tu

Informacja pochodzi ze strony www.pkol.pl

Kontakt

Polski Komitet Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa


www.pkol.pl