Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXIII Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

organizator:

Polski Komitet Olimpijski

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.04.2013

XXIII Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski ogłasza XXIII Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego. Prace należy przysłać do 3 kwietnia 2013 r.

Prace należy przysłać pod adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa lub mrejf@pkol.pl do 3 kwietnia 2013 r. (proszę wybrać jedną formę dostarczenia opowiadania). Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie(decyduje data stempla pocztowego).

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów:
– szkoły podstawowe: klasy IV – VI
– gimnazja
-można zgłosić po dwa opowiadania w każdej grupie wiekowej, prace powinny na pierwszej stronie zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, adres (z kodem pocztowym) i telefon szkoły (z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
– opowiadanie powinno być napisane przez ucznia samodzielnie w dowolnej artystycznej formie i powinno podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości:
– własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
– zasadę fair play i szacunek dla innych
– radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą
– równowagę między ciałem a umysłem
– opowiadanie nie może przekroczyć 8 stron maszynopisu (czcionka 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5)
– opowiadanie powinno być napisane na komputerze lub odręcznie (czytelnie)
– organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na konkurs i wykorzystania ich w popularyzacji idei olimpijskiej
– wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, najlepsze prace zostaną włączone do książki ukazującej dorobek konkursu.

Nagrody:
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami. Nagrody i dyplomy przewidziane są również dla nauczycieli – opiekunów kilku najlepszych autorów prac. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego spotkania w czerwcu 2013.

Informacje pochodzą ze strony www.pkol.pl

Kontakt

Polski Komitet Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
1-531 Warszawa

mrejf@pkol.pl
www.pkol.pl