Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego "O Liść Dębu"

organizator:

Książnica Płocka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego "O Liść Dębu"

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zaprasza na XXII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Broniewskiego „O Liść Dębu”.

Celem Konkursu jest:

 • pobudzanie   wrażliwości   poetyckiej   i   aktywności   twórczej w dziedzinie poezji
 • konfrontacje twórczości poetyckiej
 • promowanie młodych twórców

Uczestnikiem konkursu może być poeta, który w terminie: do 31 lipca 2010 nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu – w postaci wydruku komputerowego ewentualnie maszynopisu lub czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A-4 na adres:

Książnica Płocka
ul. T. Kościuszki
609-400 Płock

z dopiskiem Konkurs Poetycki „O Liść Dębu”

Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Organizatorzy nie  zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody autorów i honorarium.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora. Przewiduje się  następujący podział nagród i wyróżnień:

 • „Liść Dębu” I nagroda Prezydenta Miasta Płocka
 • II nagroda
 • III nagroda
 • Nagroda specjalna Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz o tematyce miłosnej
 • Nagroda za najlepszy wiersz o Fryderyku Chopinie – Poecie fortepianu
 • trzy równorzędne wyróżnienia, w tym jedno za wiersz o tematyce płockiej

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 19 listopada 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.topos.iq.pl

Kontakt

Książnica Płocka
ul. T. Kościuszki 6
09-400 Płock
tel.: (24) 268 00 11
wyp@bibl.plock.pl
www.bibl.plock.pl