Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

organizator:

Redakcja "Głosu Karczewa"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisana tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon.

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2011 roku na adres:

Redakcja „Głosu Karczewa”
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Prace które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

 • nagroda I stopnia – 2500 zł
 • nagroda II stopnia – 2000 zł
 • nagroda III stopnia – 1500 zł
 • nagroda MGOK – 500 zł
 • nagroda „Głosu Karczewa” – 500 zł
 • nagroda Parafii Karczew – 500 zł
 • oraz ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, 4 wyróżnienia  w formie upominków rzeczowych

Nagrody – Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2011 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnymi zaproszeniem.

Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel.: 501 981 000.

Informacje pochodzą ze strony www.karczew.pl


																				

Kontakt

Redakcja "Głosu Karczewa"
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew


www.karczew.pnet.pl