Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne4
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXII Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

organizator:

Centrum Sztuki Dziecka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.04.2011

XXII Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i nierealizowane w teatrze, radiu lub telewizji.

Teksty w formie maszynopisów (mile widziana płyta lub dyskietka – czcionka Times New Roman bez dodatkowych formatowań), w czterech identycznych egzemplarzach, należy przesłać do 4 kwietnia 2011 na adres:

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

z dopiskiem „Konkurs na sztukę”.

Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisów powinna być dołączona koperta, opatrzona ty, samym godłem, zawierająca:

 • powtórzone godło
 • imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora
 • podpisaną przez autora deklarację  stwierdzającą, że utwór jest jego osobistym dziełem oraz, że jego prawa autorskie nie są niczym ograniczone
 • krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, związek z teatrem)

Autor może zgłosić trzy utwory, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16 maja 2011 roku. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kwocie 15000 zł.

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zadba o promocję autorów i ich prac m. in. poprzez publikację w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży, publiczną prezentację na Scenie Czytanej oraz postara się doprowadzić do teatralnej realizacji co najmniej jednej z nich.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do opublikowania wybranych utworów oraz ich realizacji z zachowaniem praw autorskich. Za publikację nie przewiduje się honorariów. Prawo do dysponowania utworami konkursowymi organizatorzy zachowują przez okres jednego roku licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, ale mogą od tego prawa odstąpić.

Informacje pochodzą ze strony www.csdpoznan.pl

Kontakt

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
tel.: (61) 646 44 75
zrudzinski@csdpoznan.pl
www.csdpoznan.pl