Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci48
 • absolwenci48
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • artystyczne26
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie49
 • międzynarodowe7
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd17
Wróć do listy

XXII edycja konkursu na prace magisterskie i doktorskie dot. pracy i polityki społecznej

organizator:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.10.2020

XXII edycja konkursu na prace magisterskie i doktorskie dot. pracy i polityki społecznej

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej jest organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Termin zgłoszeń prac upływa 5 października 2020 roku.

Konkurs jest przeprowadzany odrębnie dla dwóch kategorii prac:

 • magisterskich,
 • doktorskich.

Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przewodniczący Komisji Konkursowej może, za zgodą Komisji, powołać recenzentów spoza Komisji Konkursowej, dla dokonania oceny zgłoszonych prac. Organizacyjną obsługę działalności Komisji Konkursowej zapewnia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.  XXII edycję konkursu dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konkursu jest:

 • zwiększanie zainteresowania absolwentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej;
 • ujawnianie utalentowanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachęcać do pogłębiania wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazywanie na kierunki i tematy prac odpowiadające aktualnym potrzebom reformowanego systemu społeczno-ekonomicznego kraju;
 • popularyzowanie wiedzy o problemach pracy i polityki społecznej.

Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie zakończone w roku kalendarzowym 2019 i 2020, podejmujące problematykę pracy i polityki społecznej. Za pracę zakończoną uważa się pracę obronioną, na podstawie której został nadany tytuł magistra lub stopień doktora. Przedmiotem konkursu są zarówno prace przygotowane w ramach studiów dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych. Przyjmowane są prace napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno być dokonane w terminie do 5 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia należy kierować pod adresem: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie”.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Sajkiewicz, poprzez e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl, tel. (+48 22) 53 67 511 lub (+48 22) 53 67 537 (wtorki) lub 694 319 258, lub poprzez stronę internetową.

Najlepsze prace w obrębie dwóch kategorii (prac magisterskich i prac doktorskich) premiowane są głównymi nagrodami, ufundowanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki konkursu będą ogłoszone w grudniu 2020 r.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: ipiss.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z innymi ofertami konkursów naukowych poprzez wyszukiwarkę konkursów.

Kontakt

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bel­lotiego 3 b
01–022 Warszawa
tel. 22 536 75 11
sekretariat@ipiss.com.pl
www.ipiss.com.pl

Dokumenty

do pobrania