Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXI Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2011

organizator:

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

XXI Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej GRAFKOM 2011

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego (do 20 roku życia).

Cele konkursu:

 • popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki
 • ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami zajmującymi się w/w dziedziną sztuki
 • doskonalenie warsztatu pracy
 • poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej
 • wdrażanie do twórczego spędzania czasu

Temat pracy konkursowej etap I: „Światłoczuli” – forma karty z kalendarza

Przy tworzeniu strony internetowej organizatorzy dopuszczają dowolną interpretację „karty kalendarza”. Może to być strona z jednym miesiącem (co będzie bardzo ubogie) jak i również strona może zawierać cały rok (2011).

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie szkół podstawowych jednoetapowo
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dwuetapowo

Kategorie konkursowe:

 • grafika w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej – praca winna być wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć, itp., lub składać się z samodzielnie wykonanych elementów graficznych stworzonych i przetworzonych w programach: Photo Paint, Corel Draw, GIMP, Photo Shop, innych typu freeware, shareware lub komercyjnych jeżeli uczestnik posiada licencję. Czcionki użyte w pracy muszą być przekształcone na krzywe. Pliki z pracami muszą być zapisane w formacie programu, w którym były one wykonane oraz przekonwertowane na format JPG.
 • witryna internetowa – początek przeglądania od pliku index.html, oprogramowanie: jw. oraz Flesh, Front Page Express, Pajączek i wszelkiego rodzaju programy freeware, sherware (musi być podana ich nazwa i źródło) oraz komercyjne oprogramowanie jeżeli uczestnik posiada na nie licencję.

Etapy konkursu.

Etap pierwszy (dla obu kategorii wiekowych) – termin do 31 grudnia 2011.

 • zadaniem etapu jest wykonanie i przesłanie przez uczestników pracy podejmującej tematykę określoną w tytule konkursu
 • każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę z kategorii „grafika” lub jedną pracę z kategorii „witryna internetowa”
 • uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii konkursowej
 • prace muszą być wykonane zgodnie z opisem
 • nadesłane prace muszą zawierać: wypełnioną kartę zgłoszenia, podpisaną płytę CD (DVD) z pracami i bibliotekę (oryginalne wersje grafik, które wykorzystano w tworzeniu pracy) dotyczy kat. „grafika”
 • prace bez pełnych danych nie będą oceniane
 • prace zostaną ocenione przez profesjonalne Jury powołane przez organizatora konkursu wg następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, plastyczna inwencja twórcza autora pracy, stopień wykorzystania warsztatu pracy (możliwości programu), poprawność formalną
 • do drugiego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych łącznie do 20 autorów prac w obu kategoriach wskazanych przez Jury

Etap drugi (kategoria uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 • drugi etap odbędzie się  w dniach 15-17 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Bydgoszczy
 • zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy na temat podany w dniu konkursu
 • prace zostaną ocenione przez profesjonalne Jury powołane przez organizatora konkursu wg następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, plastyczna inwencja twórcza autora pracy, stopień wykorzystania warsztatu pracy (możliwości programu), poprawność formalna

Terminy:

 • do 31 grudnia 2010 – nadsyłanie prac na pierwszy etap konkursu
 • do 28 lutego 2011 – powiadomienie autorów prac zakwalifikowanych do drugiego etapu
 • 15-17 kwietnia 2011 – drugi etap (15 kwietnia – przyjazd uczestników wraz z opiekunami, 16 kwietnia – realizacja zadania konkursowego, 17 kwietnia podsumowanie i zakończenie konkursu)

Dla finalistów I etapu (szkoły podstawowe) przewidziane są 3 nagrody rzeczowe i dyplomy. Dla wszystkich uczestników II etapu (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) przewiduje się dyplomy uczestnictwa oraz dla autorów wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizator nie odsyła nadesłanych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach dydaktycznych i reklamowych. Organizatorzy dopuszczają posiadanie przez uczestnika II etapu własnego sprzętu i oprogramowania.

Informacje pochodzą ze strony www.zsip1.bydgoszcz.pl

Kontakt

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy, Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
ul. Stawowa 53
85-323 Bydgoszcz
tel.: (52) 373 25 15
www.zsip1.bydgoszcz.pl
sp62@op.pl