Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci64
 • absolwenci65
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie10
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa15
 • samorząd21
 • inny2
Wróć do listy

XX Ogólnopolski Turniej Poetycki "Autoportret Jesienny"

organizator:

Krotoszyński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.12.2011

XX Ogólnopolski Turniej Poetycki "Autoportret Jesienny"

W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych uczestników. Wiek uczestników konkursu od 15 lat.

Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych. Oczekują różnorodnych form i tematów twórczości. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w 4 egzemplarzach maszynopisu (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw) do dnia 5 grudnia 2011 r. na adres:

Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn

Każdy utwór winien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie, zawierającej informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs. Rozstrzygniecie Turnieju odbędzie się 5 stycznia 2012 r. Biesiada poetycka, podczas której laureatom wręczone zostaną nagrody, przewidziana jest w dniu 21 stycznia (sobota) 2012 r.

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz prasie.

Informacje pochodzą ze strony www.kok.krotoszyn.pl

Kontakt

Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 42 78

www.kok.krotoszyn.pl