Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

XX Ogólnopolski Turniej Poetycki "Autoportret Jesienny"

organizator:

Krotoszyński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.12.2011

XX Ogólnopolski Turniej Poetycki "Autoportret Jesienny"

W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych uczestników. Wiek uczestników konkursu od 15 lat.

Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych. Oczekują różnorodnych form i tematów twórczości. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w 4 egzemplarzach maszynopisu (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw) do dnia 5 grudnia 2011 r. na adres:

Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn

Każdy utwór winien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie, zawierającej informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs. Rozstrzygniecie Turnieju odbędzie się 5 stycznia 2012 r. Biesiada poetycka, podczas której laureatom wręczone zostaną nagrody, przewidziana jest w dniu 21 stycznia (sobota) 2012 r.

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz prasie.

Informacje pochodzą ze strony www.kok.krotoszyn.pl

Kontakt

Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 42 78

www.kok.krotoszyn.pl