Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego

organizator:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2015

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego

Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.
Do konkursu organizator zaprasza autorów, którzy ukończyli 15 lat. Nadesłane utwory powinny być napisane w języku polskim, stanowić pracę własną autora oraz nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych.
Dostępne są dwie możliwości nadsyłania prac:
 • pocztą tradycyjną na adres Organizatora
 • lub elektroniczną na adres: k.mazur@sapik.pl
Każdy zestaw konkursowy powinien zawierać CV:
 • w formie tradycyjnej (papierowej) w oddzielnej kopercie;
 • w formie elektronicznej w oddzielnym załączniku,
 • w CV zamieszczamy:imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy,krótka nota biograficzna,informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich.
Na kopercie lub w tytule załącznika umieszczamy dopisek „konkurs poetycki” oraz kategorię.
Jeden autor może wziąć udział we wszytkich kategoriach. Zestaw od 30 do 50 wierszy nadsyłamy w terminie do 30 sierpnia 2015 r.
Nagrody:
 • Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego Hardie – Douglasa za zestawwierszy o dowolnej tematyce:1000 zł i druk książki autorskiej w ilości 300 egzemplarzy ( 200 otrzymuje autor, pozostałe egzemplarze zostają do dypozycji Organizatora).
 • II Nagroda Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa za zestaw wierszy dla dzieci: 1000 zł i druk książki autorskiej w ilości 300 egzemplarzy ( 200 otrzymuje autor, pozostałe egzemplarze zostają do dypozycji Organizatora).
 • III/ Nagroda Posła na Sejm RP – Wiesława Suchowiejko za zestaw wierszy w kategorii „POETA REGIONU” (kwalifikują się autorzy mieszkający w odległości do 100 km od Szczecinka): 500 zł i druk książki autorskiej w ilości 200 egzemplarzy (100 otrzymuje autor, pozostałe egzemplarze zostają do dyspozycji Organizatora)

Informacje pochodzą ze strony www.sapik.pl

Kontakt

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
tel. 94 712 83 02
k.mazur@sapik.pl
www.sapik.pl