Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie18
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XX edycja Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej

organizator:

X LO we Wrocławiu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2020

XX edycja Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Startuje jubileuszowa XX edycja Reportażu im. Wandy Dybalskiej. Termin nadsyłania prac to 30 listopada 2020 roku.

Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu.

Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Turniej ma charakter konkursu otwartego. Organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematu prac ani maksymalnej objętości tekstu. Istnieje możliwość załączenia zdjęć i/lub materiałów filmowych lub dźwiękowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na werdykt jury. Ocenie podlega sam tekst.

Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.

Zgłoszenie do udziału w Turnieju, nadesłane wyłącznie pocztą tradycyjną (lub dostarczone osobiście), powinno zawierać:

 • reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca osobno spięta, kartki ponumerowane, bez podpisu autora),
 • wersję elektroniczną reportażu (płyta CD, plik w formacie .doc lub .docx),
 • formularz zgłoszeniowy.

Poprawnie wypełniony formularz (najlepiej komputerowo) zawiera wszystkie wyszczególnione dane kontaktowe autora tekstu, jego nauczyciela oraz szkoły. Wymogiem jest zgoda na wykorzystanie tekstu i wizerunku w przypadku wygranej w Turnieju oraz potwierdzenie własności intelektualnej nadesłanego reportażu. Formularz można pobrać ze strony Organizatora.

Uczestnik, poprzez pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celach organizacyjnych, propagowania idei konkursu oraz ewentualnego przekazania nagród.

Dopuszcza się sytuacje, w których jeden reportaż napisany został przez kilkoro uczniów. W przypadku wejścia do finału, nagrodzeni będą musieli podzielić się między sobą jedną nagrodą.

Prace należy nadsyłać na adres: Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51 – 109 Wrocław. Decyduje data stempla pocztowego. Organizator przyjmie również prace nadane we wskazanym terminie, które dotrą nie później niż do 5 dni roboczych po terminie.

Nagrodzeni zostaną autorzy reportaży oraz ich nauczyciele. Główną nagrodą w Turnieju jest publikacja reportaży na łamach Gazety Wyborczej, dwudniowy pobyt we Wrocławiu, cenne nagrody rzeczowe, najnowsze publikacje książkowe.

Bezpośredni kontakt z organizatorami Turnieju jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@TurniejReportazu.pl. Autorką konkursu oraz administratorem danych osobowych uczestników jest Ewa Grączewska (ewagraczewska@o2.pl). Za stronę techniczną odpowiada Wojciech Proma (proma.wojciech@gmail.com).

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: turniejreportazu.pl

A po inne oferty konkursów literackich zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów!

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu
ul. Piesza 1
51-109 Wrocław
tel. 71 798 67 37
lo10@lo10.wroc.pl
www.lo10.wroc.pl

Dokumenty

do pobrania